Stratégiai irányelvek

Keresztény értékrend
A szeretet gyakorlását és az embertársak melletti elköteleződést tekintjük életformánknak.
Minden emberi életet teremtett mivoltából és istenképiségéből kifolyólag értékesnek és egyedinek tartunk.
Az egyház tanításának hiteles hírnökeként cselekvő módon kiállunk a társadalmi igazságosság mellett.

Emberközpontú
Minden tevékenységünk középpontja, értelme és létjogosultsága a szükséget szenvedő ember életminőségének javítása, életének kiteljesedése.
Következetesen munkálkodunk azon, hogy társadalmi környezetünkben minden ember otthon érezhesse magát.
Megbecsüljük munkatársainkat, szervezeten belül kiemelt módon ápoljuk a közvetlen emberi kapcsolatokat, az emberi és szakmai kibontakozást.

Úttörő, Újító, Útkereső
Éber módon veszünk részt a körülöttünk zajló történésekben.
Törekszünk arra, hogy a folyamatosan változó környezetben valós szükségletekre életszerű támogatást nyújtsunk.
Kreatív és innovatív módon törekszünk ötvözni jószándékú emberi indíttatásainkat a szakmai minőséggel.

Partner, Társ
Valljuk, hogy az együttműködéssel szemben nem létezik alternatíva.
Nyitottak vagyunk minden olyan szervezettel vagy személlyel való együttműködésre, amely értékrendjében és törekvéseiben összhangban van értékrendünkkel és törekvéseinkkel.
Partneri vállalásainkat a megbízhatóság, következetesség és méltányosság jellemzi.

Reflektív, Önreflektív
Döntéseinket és cselekedeteinket rendszeresen értékeljük, azok hatásai és következményei szempontjából.
Minden szervezeti szinten megteremtjük a visszajelzés és korrekció kereteit, lehetőségeit.