Történeti áttekintés

A Gyulafehérvári Caritas-szervezet közhasznú nonprofit szervezet.

Caritas – latin szó, jelentése: szeretet. Ezt a kifejezést választotta megnevezésként a katolikus egyház nemzetközi segélyszervezete. Célja világszerte a szükséghelyzetben lévő embereken segíteni, függetlenül azok nemzetiségi, politikai vagy felekezeti hovatartozásuktól.

1990. február 10-én keltezett, a 467/1990-es számú körlevelében dr. Jakab Antal akkori gyulafehérvári megyéspüspök Caritas Alba Iulia: a gyulafehérvári egyházmegye szeretetszolgálat szervezete címmel elrendelte a szervezet megalapítását. Működéséhez központi és területi koordinációs szervezetek felállítását írta elő. Néhány hónappal később, májusban megtörtént a szervezet törvényszéki bejegyzése 170/PJ/1990-es iktatószámmal, ami szükséges volt ahhoz, hogy a Gyulafehérvári Caritas államilag előírt törvényes keretek között működhessen.

A kezdeti szakasz után, amikor elsődlegesen az akkoriban Nyugatról áramló segélyek elosztását szerveztük, komoly szerkezeti építkezés következett. Ennek során alakult ki a mai struktúra, amely a főegyházmegye nagy kiterjedésére való tekintettel területi központokat jelent, ahonnan a rászorulók szociális jellegű igényeit felmérik és lehetőség szerint segítik. Ezzel párhuzamosan, a helyi nehézségeket figyelembe véve, egyes területek nagyobb hangsúlyt kaptak, s külön programok, intézmények jöttek létre. A magukra maradt, egyedülálló idősek számára két öregotthon épült, illetve egy nappali foglalkoztatóközpontot hoztunk létre.
Az ápolásra, gondozásra szorulók számára az otthonukban való ellátásukat lehetővé tevő hálózatot, az otthoni gondozást sikerült kiépíteni. Másutt a szegénység és munkanélküliség a fő gond, azon a vidéken családsegítő programokat, uctagyerekek felkarolását, állami gondozottak gondjait vállalta fel a szervezet. Ismét más területen az emberek rendelkezésére álló földek szakszerű megművelésében nyújt segítséget a szervezet.

A struktúraépítés szakaszában jelentős segítséget nyújtottak a Gyulafehérvári Caritas partnerei is: a linzi Caritas (Ausztria), a Német Caritas-Szövetség (Freiburg, Németország), illetve a trieri Caritas (Németország). Anyagi, erkölcsi és szakmai jellegű támogatásuknak köszönhetően a Gyulafehérvári Caritas mára már Erdély egyik legjelentősebb szociális szervezetévé nőtte ki magát.

Jelen pillanatban a Gyulafehérvári Caritas Erdély öt megyéjében van jelen komplex szociális programjai révén: Fehér, Hargita, Hunyad, Kovászna és Maros megyében.

A Gyulafehérvári Caritas-szervezet alapítótagja a Romániai Caritas Konföderációnak, amely a Romániában működő Caritas-szervezetek képviseleteként jött létre 1993-ban. A Romániai Caritas Konföderáció ugyanakkor tagja az Európai Caritas-szervezetnek (Brüsszel), illetve a Caritas Internationalis-szervezetnek (Vatikán).
2004-ben a Gyulafehérvári Caritas a román törvényes előírások alapján elnyerte a közhasznú szervezeti státust. 2005-ben pedig a Caritas által nyújtott szolgáltatásokat akkreditálta a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium.