Szent Erzsébet-gyűjtés

A Gyulafehérvári Caritas idén november 20-án ünnepli védőszentjének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek ünnepét. A szeretetszolgálat nem véletlenül választotta pártfogójának a türingiai királylányt. Erzsébet imádságos lelkülete, az emberek testi-lelki szükségletei iránt érzékeny, betegeket gyógyító, szegényeket segítő személyisége példaértékű a Caritas valamennyi munkatársa számára.

Beteg, szegény emberekkel naponta találkozunk. Szembetűnő a fizikai szükség, de lelki gondokkal terhelt, békében és örömben szegény emberek hangtalan segélykiáltásaival szembesülünk. Látjuk, hogyan magányosodnak el csak azért, mert fehér a hajuk, ráncos a bőrük, lassú a járásuk, és talán a gondolkodásuk is. Értük gyűjtünk most. Hálából, amiért felneveltek, tanítottak, szerettek minket. Az elismerés kifejezésének sok útja van. Vannak gyerekek, aki rajzolnak. Fiatalok, akik közelebb húzódnak a karosszékhez. Felnőttek, akik hazalátogatnak. Emberek, akik adományoznak. Ezt ön is megteheti ezen a felületen.

Dr. Kovács Gergely érsek is a hálára buzdít bennünket alábbi körlevelében:

Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban szeretett hívek!

Árpád-házi szent Erzsébet a cselekvő szeretet példaképe, ezért emléknapja egyben a Gyulafehérvári Caritas ünnepe is. Főegyházmegyénk szeretetszolgálata idén arra hív meg bennünket, hogy fejezzük ki hálánkat az idősek iránt. Úgy viselkedjünk időseinkkel, ahogy szeretnénk, hogy majd velünk is bánjanak gyermekeink.

Lehetőségeinkhez mérten támogassuk azt a nagylelkű munkát, amit időseinkért tesznek a szeretetszolgálat munkatársai. November 20-án, Árpád-házi szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap, a Gyulafehérvári Caritas javára perselyezünk, amit idős ellátottjaik javára fordítanak.

A gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú bankszámlájára utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Az elmúlt évben, a nélkülöző, hátrányos helyzetű gyermekekért szervezett gyűjtés során 226.442 lej gyűlt össze, amiért hálás szívvel mondok köszönetet minden adakozónak.

A jó Isten sokszorosan fizesse meg mindenki áldozatát!

Gyulafehérvár, 2022. november 5.                                             † Gergely

                                                                                                        érsek s.k.

Útmutató a bankkártyás online adományozásra, amelyet itt, jobboldalt lehet megtenni.:
– miután választott, hogy lejben (RON) vagy euróban (EUR) szeretne adományozni, kiválaszthatja az előre meghatározott vagy tetszés szerinti más összeget is. A nevének és az emailcímének megadása után választhat, hogy NYILVÁNOS vagy NÉVTELEN kíván maradni a továbbiakban (lásd az eddigi adományozók listáját >>>);
– a TOVÁBB gomb a Transilvania Bank kifizetési felületére fog vezetni, ahol a bankkártya adatait megadva biztonságosan befejezheti az adományozást. A bank pontosan annyi pénzt fog levenni kártyájáról, mint amennyit szándékában állt adományozni, nincs kezelési költség;
– adatait mind szervezetünk, mind a bank bizalmasan kezeli, nem szolgáltatja ki.

2022. november 8.

 

Adományozni kívánt összeg

Elérhetőségi adatok

Láthatóság