Függőségek nélkül? Lehetséges!

A Gyulafehérvári Caritas Ki-Út konzultációs programjának munkatársai már ötödik éve prevenciós programokon keresztül próbálják felhívni a fiatalok figyelmét a túlzott alkohol- és más tudatmódosító szerek fogyasztásának veszélyeire. Hargita Megyei Pszichopedagógiai Tanácsadó Központ és a Megyei Drogfogyasztást Megelőző Központ 2011-2012-es tanévben végzett felmérése alapján Hargita megyében már 11-12 éves korban kipróbálják a gyerekek a legálisan beszerezhető szereket (kávé, energiaital, alkohol, cigaretta), illetve már 15-16 évesen kapcsolatba kerülnek az illegális szerekkel (drogok), ugyanakkor a szer kipróbálók és használók száma is egyre növekvő tendenciát mutat. A felmérések számai is bizonyítják, hogy a megelőzés e területen nagyon fontos, és egyre szükségesebb.

A Ki-Út konzultációs program a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság támogatásával ez év őszén hat Hargita megyei településen (Zetelakán, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyóremetén, Gyergyócsomafalván és Gyergyóditróban) tartottak prevenciós programsorozatot 490 Hargita megyei általános- és középiskolás diáknak, akik 86 különböző településről érkeztek. A prevenciós foglalkozások célja az volt, hogy a résztvevő diákok az egészséges életmód kialakításához és fenntartásához szükséges képességeikben fejlődni, erősödni tudjanak, és az őket érintő problémák, veszélyek felszínre kerüljenek.  Az egymásra épülő 3 alkalmas prevenciós foglalkozások arra fókuszáltak, hogy a gyerekek találkozhassanak önmaguk és egymás problémáival, egy bizalmas körben a mélyebb és minőségi együttlét során.

A feldolgozott témák révén lehetőségük nyílt, hogy megvizsgálják önmagukkal és a környezetükkel való kapcsolatukat, megismerkedhettek különböző kommunikációs technikákkal és problémamegoldó módszerekkel, valamint a stresszel való hatékony megküzdési stratégiákról is ismereteket és gyakorlati tapasztalatot szerezhettek.  A diákoknak lehetőségük adódott, hogy a személyes, őket foglalkoztató kérdéseikre bizalmasan választ kapjanak, illetve a téves információkat tisztázzuk, megbeszéljük.

 A gyerekekkel való találkozásoknak fontos pillanata volt, amikor megismerkedtek a szakemberrel, a Ki-Út programmal, mint segítséget nyújtó, szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat támogató szolgálattal, ahová szükségük esetén bizalommal fordulhatnak.

(Mezei Hajnal)