Gondolatok az ünnepre

A szeretetnek nem az a lényege,hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy Õ szeret minket, és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért (1Jn 4,10)

Leginkább Karácsony ünnepén érezzük ezen szavak súlyát és igazát. Megrendítő bizonyossága annak, hogy nem egy távoli, elérhetetlen Isten a mi Istenünk, hanem emberszerető és hozzá közeli. Ezt az Istenközelséget, a vele ajándékozott szeretetet ünnepeljük ezekben a kegyelmi napokban. Valahogyan kihat  ez minden emberre is, legalábbis ki kellene. Mert, ha Isten lép be látható módon az ember életébe, akkor mindig valami olyan történik, amihez az emberi szavak, fogalmak túlontúl szegényesek…
Ez az időszak a kairosz, azaz Isten ideje, az az időszak, amikor el kell törpülnie minden emberi gyarlóságnak és helyét át kell vennie a békének, kiengesztelődésnek, önzetlenül ajándékozott önátadásnak, azaz szeretetnek. Emberi módon, de a megszületett Kisded kezét fogva, azaz megszentelődve. Talán ez a sokat hajszolt igazi boldogság, és nem az, amit máshol keresünk és találni vélünk, hiszen:
 
BOLDOGOK, akik tudják, miért élnek,
mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.

BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal,
mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.

BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös
lesz az életük.

BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza,
mert békesség lesz körülöttük.

BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.

BOLDOGOK, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól,
mert sok zavartól kímélik meg magukat.

BOLDOGOK, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a
koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak
is.

BOLDOGOK, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem
kiborulók többé.

BOLDOGOK, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert
mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.

BOLDOGOK, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni,
mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.

BOLDOGOK, akik nem veszik túl komolyan önmagukat,
mert környezetük megbecsüli őket.

BOLDOGOK, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy
nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ok az öröm magvetői.

BOLDOGOK, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy
eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

BOLDOGOK, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert
útjuk napfényes lesz.

BOLDOGOK, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha
naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

BOLDOGOK, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak,
mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.

BOLDOGOK, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják
őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

BOLDOGOK, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.

 
Ezt az életesebb életet ajándékozza nekünk az Atya, amikor Fián keresztül lehajol hozzánk, hogy isteni dicsőségének fényével beragyogja emberi egzisztenciánk minden zugát és ajándékba kapott Lelkével erőt ad, hogy a mindennapokban is a fény gyermekeiként, megajándékozott emberekként hirdethessük: Dicsőség a mennyben Istennek és a földön békesség minden embernek!
 
Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet mindenkinek! (Máté Róbert)