Gyermekek délutáni oktatása és fejlesztése a Bethlen Gábor Alap támogatásával

A Caritas fejlesztő és felzárkóztató központjainak célja, hogy az érintett gyermekek tanulásra és munkavégzésre képes felnőttekké váljanak. Célunk a gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztése a kognitív, motorikus, szociális és életvezetési alapkészségekben, a hátrányok csökkentése, a tanulási motiváció segítése, az integráció és az iskolaelhagyás megelőzése.

A központokban minden beiratkozott gyermek számára egyéni fejlesztési terv és szociális dosszié készül, amelynek megfelelően a lehető legjobban szeretnénk hozzájárulni fejlődésükhöz. A központokban, vagy szükség esetén online, a gyerekek gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és szociális fejlesztésen vesznek részt csoportban és egyénileg.

A szülőket és az iskolai pedagógusok munkáját folyamatos tanácsadással segítjük. Központjainkban multidiszciplináris csapatok dolgoznak, a szociálpedagógusok és pedagógusok munkáját a gyerekek és családok szükségleteinek megfelelően pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus segíti.

A fenti tevékenységeket akkreditált intézményként, az érvényes jogszabályok maradéktalan betartásával végezzük, legyen szó szakmai, járványügyi vagy más intézkedésekről.

A kapott résztámogatásból a balavásári és erdőszentgyörgyi több éve működő Caritas fejlesztő gyerekközpontok működési költségeinek egy részét tudtuk fedezni. A központokban magyar anyanyelvű, speciális nevelési igényű gyermekeket fejlesztő programok működnek, ahol több mint 60 gyermeket támogatunk.

A foglalkozásokat a gyermekek szükségleteihez igazítottuk, következetesen napi rendszerességgel tartottuk, délelőtti és délutáni időpontokra osztottuk a helyi igények és a központ lehetőségeitől függően (például: járványügyi rendelkezések, helyiség mérete korlátozta a létszámot és a tevékenységek jellegét). Mindkét központban minden beiratkozott gyermek számára egyéni fejlesztést is igényeltek, amely fejlődésüket a lehető leghatékonyabban segítette ahhoz, hogy később sikeresen visszailleszkedhessenek az iskolai csoportokba.

A fejlesztés során rendszeresen mérjük, hogy a gyermekek fejlődése a kognitív, motorikus, szociális és életvezetési alapkészségekben milyen mértékben javult. A gyakorlatok folyamatában a hátránycsökkentés mérhetően kimutatható volt, s az elmúlt időszak lezárása során sikereket könyvelhetünk el.

Az eredményesség érdekében a gyerekekkel való munka folyamán a szülőket is igyekeztünk elérni, bevonni. Így a szolgáltatásokból 40 család részesült, akikkel főleg a gyerekek fejlődéséhez szükséges otthoni feltételek megteremtése volt a téma. Ezen feltételek alatt a fizikai környezetet (például: tanulásra alkalmas hely megteremtése, táplálkozás, testi egészség), valamint a lelki környezetet (erőszak-prevenció, nevelési módszerek) értjük.

Erdélyben a járványhelyzet miatt az elmúlt évekhez képest csökkent a hozzáférés az iskolai oktatáshoz és a gyógypedagógiai és fejlesztő foglalkozásokhoz, ezért minden eddiginél fontosabb szerepet kaptak a Caritas gyermekközpontjainak programjai. Ennek a feladatnak mi továbbra is igyekszünk eleget tenni, hiszen sok gyerek számára az az egyetlen lehetőség a fejlődésre, ha központjaink szolgáltatásait igénybe veszi.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alap és Magyarország kormányának támogatását!

Török Bernadett
Projektmenedzser
Gyulafehérvári Caritas
Tel: 0734888418

     

Galéria