Gyűjtés a katasztrófasújtotta ázsiai országok megsegítésére

Május hónap folyamán két ázsiai országot is sújtott a természeti katasztrófa. 2008. május 2-án és 3-án a Nargis-ciklon Myanmarban az ország hivatalos közleménye szerint 75 000 halálos áldozatot követelt. Az amúgy is komoly gazdasági nehézségekkel küzdő országban két és fél millió ember vált földönfutóvá, elveszítve még a mindennapi élethez legszükségesebbeket is. A politikai rezsim csupán néhány nemzetközi szervezet, köztük a Caritas segítségét fogadta el. Így kezdődhetett el a gyorssegélyek eljuttatása a nélkülözőkhöz.
Május 12-én kezdődött el az a földrengéssorozat, amely a kínai Sichuan tartományban 55 000 ember halálát okozta és 4 millió ember egzisztenciáját döntötte romokba. Mindkét természeti katasztrófa szenvedést és nélkülözést okozott, tönkretéve sok millió ember házát, munkájának gyümölcsét, valamint a mindennapi megélhetést biztosító termést is.
A Romániai Caritas-Konföderáció az érintettekkel együttérző szolidaritás jeleként országos gyűjtési akciót kezdeményezett. A gyűjtést a Romániai Püspökkari Konferencia jóváhagyta, és ennek napját 2008. június 8-ra tűzte ki.
Katasztrófasújtotta embertársainkon emberi és keresztényi kötelességünk segíteni. Létük alapjaitól megfosztott embertársaink életéből még az emberi élethez szükséges legalapvetőbbek is hiányoznak. Ezek biztosítása, a szenvedőkhöz történő eljuttatása nem könnyű és akadálymentes feladat, de mindenképpen alapvető keresztényi kötelesség. (Vö. Mt 25,35–45. különösen 25,40).
A gyűjtésből befolyt összeg a nemzetközi Caritas gyorssegélyző alapját, valamint újjáépítő tevékenységét hivatott támogatni.
Tisztelendő testvéreimet és kedves híveimet ezúton kérem, hogy adományaikkal segítsenek a katasztrófasújtotta vidékek rászorulóin.
A befolyt összegeket kérem, juttassák el a legközelebbi főegyházmegyei Caritas kirendeltségéhez.
A bajbajutott testvéreink megsegítésére szánt adományaikat fizesse vissza a mindenható Isten a maga kegyelmi gazdagságából. Újabb áldozatvállalásukért fogadják őszinte köszönetemet és viszonzásul fogadják főpásztori áldásomat.
Imádságos köszöntéssel és hálás szeretettel,
 
 
Jakubinyi György
érsek