Hand in Hand, indul

Ismertettük a sajtó és a helyi közösség képviselőinek „Hand in Hand” elnevezésű projektünket, melynek célja a szociális integráció növelése, a kultúrák közti kapcsolatok építése Marosszentgyörgyön.

Marosszentgyörgyi lakoság etnikai strukturája (2011-es népszámlálás alapján): a lakosság teljes létszáma: 9304 amelyből 3435 román, 4681 magyar és 739 roma. A helyi szociális munkás, egyházi vezetők és a közösség vezetői szerint a romák száma 1200 körül van, ez annak tudható be, hogy gyakran a a roma lakosság más nemzetiségünek valja magát.

A kulturális élete a három többségi etnikumnak nagyon gyakran külön szerveződik, ugyanakkor a más nemzetiségek interakciója a roma közösség tagjaival, alkalmi és kölcsönös előítéletekre alapozott.

A marosszentgyörgyi hivatal képvielőivel, a roma közösség vezetőivel és az egyházi vezetőkkel folytatott beszélgetések alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a roma nemzetiségű személyek szociális problémákkal küzdenek, melyek elválasztják őket a helyi közösségtől. Bár léteznek izolált projektek, amelyek a helyzet enyhülését tűzik ki célul, ezek azonban egy átgondolt szociális stratégia hiányában nem adnak átütő eredményt, illetve nem járulnak hozzá a roma személyek integrálódásához Marosszentgyörgyön.

Bemutatásra kerültek tervezett tevékenységeink is:

• Nyári óvoda
Iskolai előkészítő óvódáskorú gyerekeknek, célja a szükséges kompetenciák fejlesztése és a tanulás megkedveltetése.
• Tanoda
Iskola utáni program 0-I osztályos gyerekek részére, mely személyi kompetencia fejlesztést valamint tanulási segítséget kínál.
• Tanítók, tanárok szakmai képzése
A munkaügyi és tanügyminisztérium által akreditált tíz modulos szakmai képzés szociális és civil kompetenciák elsajátítására, valamint norvég szakemberek által multikulturális közösségekben alkalmazott specifikus oktatási módszerekről tartott képzés.
• Önkéntesség
Román, magyar, roma fiataloknak kínálunk képzéseket, amelyek révén a közös tudást együtt hasznosíthatják a helyi interkulturális közösség építésére.
• Multikulturális csapatok
Fiatalokból álló csapatok 1 éven át rendszeresen találkoznak és közösen készülnek a nyári interkulturális  ifjúsági fesztiválra, melynek témája a helyi közösség sokszínűsége, valamint Marosszentgyörgy interkulturális jövőképének kialakítása.
• A helyi szocio-kulturális helyzet felmérése, kiértékelése,
• A helyi roma stratégia és akcióterv megvitatása,
• Interkulturális ifjúsági fesztivál,
• Disputa verseny.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014,
în cadrul Fondului ONG în România (www.eeagrants.org)
Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;