Harmadik főegyházmegyei szociális fórum

Szeptember 26-27. között a csíksomlyói Jakab Antal Felnőttképzési és Tanulmányi Központban találkoztak a főegyházmegyében szociális tevékenységet végző szervezetek, közösségek. Ez alkalommal visszatekintettek az elmúlt időszak közös munkájára, újabb együttműködési alternatívákat kerestek. Konkrétan a Főegyházmegye Szociális Karitatív Bizottságának tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségét tárgyalták.

2012-ben a Gyulafehérvári Caritas összefogó keretet kezdeményezett a főegyházmegyében szociális tevékenységet végző közösségek, szervezetek számára, azzal a céllal, hogy legyen közös találkozási felület, szakmailag egymás segítségére legyenek, megerősödjenek és továbbépüljenek az együttműködések.

77 közösséget, szervezetet sikerült ilyenformán beazonosítani, megkeresni, amelyből 56 szolgáltatott magáról adatot, és e három év alatt 60 szervezettel, közösséggel sikerült tartani a kapcsolatot valamilyen formában. Intenzív munka folyt együtt a szervezetekkel, közel 70 szakmai műhelymunkára került sor, illetve számos egyéni szaktanácsadás történt projektmenedzsment, humánerőforrás, önkéntesség, kommunikáció, pénzügyi, jogi és adminisztratív területeken. Több közös akció valósult meg, mint a csíkszeredai szeretetmorzsák vagy a gyermekeknek szánt nyári programok. Szép számban vettek részt a szervezetek képviselői a közösségfejlesztő képzéseken is. Létrejött egy közös honlap, a www.szocialisforum.ro, amelyen jelenleg 41 közösség mutatkozik be és lehetősége van arra, hogy tevékenységéről aktuális információkat osszon meg. A honlapra való feliratkozás továbbra is nyitva áll a szociális tevékenységet folytató közösségek, szervezetek számára.

A fórumon a további közös munkát, együttműködést a Főegyházmegye Szociális Karitatív Bizottságának tevékenységébe való bekapcsolódásában látták. Hiszen a bizottság célja, hogy hálózatba fogja azokat a kezdeményezéseket, közösségeket, szervezeteket, akik az egyházmegye területén karitatív szolgálatot vállalnak fel. Ezek a közösségek tudjanak egymás tevékenységéről és segítsék egymást.

Bányász József, egyik legrégebbi bizottsági tag bemutatta ennek létrejöttét, eddigi tevékenységét, és beszélgetést kezdeményezett a jelenlegi helyzetről. Sajgó Balázs, a bizottság megbízott titkára kifejtette, hogy akkor van értelme a közös munkának, ha Istenre alapozódik, hiszen minden igazi közösségi élet belőle indul, önmagában pedig minden emberi produktum megbukik. Mindketten rávilágítottak az egyház szeretetszolgálat küldetésére, meghívták a szervezeteket a közös munkára a bizottság tevékenységébe való bekapcsolódásra. A fórum szentmisével ért véget, ahol Isten áldását kérték erre a közös tevékenységre.

(Molnár József)