Határokon túlmutató együttgondolkodás

A csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban zajlott szeptember 25–26. között a 3. Caritas – partnertalálkozó. A felső-ausztriai Caritas-szervezet kezdeményezésére 2003-tól rendszeresen találkoznak azok a Caritas-szervezetek, amelyekkel a linzi Caritas partnerségi kapcsolatban van. A felső-ausztriai Caritas partnerei közé sorolható a Gyulafehérvári Caritas, a Szabadkai Főegyházmegyei Caritas (Délvidék, Szerbia), a budweisi Caritas (Csehország), a mostari Caritas (Bosznia-Hercegovina) és több fehéroroszországi Caritas-szervezet.

A Gyulafehérvári Caritas és a felső-ausztriai Caritas-szervezet között immár 16. éve áll fenn és gyümölcsözik ez a kapcsolat. Míg kezdetben, a ‘90-es évek elején, a segélyszállítmányok megszervezésére, lebonyolítására és a segélyek kiosztására korlátozódott ez a kapcsolat a két szervezet között, mára már a szó valódi értelmében partnerségi kapcsolatban áll a gyulafehérvári és a felső-ausztriai Caritas. A két szervezet közötti, több tevékenységi területen zajló tapasztalatcsere mindkét szervezet számára hasznos információkat, ötleteket és kezdeményezéseket kínál a Caritas továbbfejlődése érdekében.

A jelenlegi találkozó hangsúlyos pontja volt az otthoni gondozás. Ezen a téren az utóbbi években a Gyulafehérvári Caritas jelentős eredményeket ért el, egyre több ember számára érhető el ez a szolgáltatás. Dr. Márton András, az otthoni gondozói program igazgatója 2006. január elsejétől az Európai Caritas otthoni gondozási munkacsoportjának is a koordinátora lett. A partnertalálkozó keretében való együttgondolkodás közép- és hosszútávon látványos eredményekhez vezethet azon Caritas-szervezetek számára, ahol az ilyen jellegű szolgáltatás még nem működik, vagy csak csírájában található meg.

A találkozó másik hangsúlyos pontját a plébániai Caritas képezte. A plébániákon működő szeretetszolgálat révén az intézményesített, szervezett formában tevékenykedő Caritas valóban a gyökereihez tér vissza. A Caritas ugyanis elsősorban nem intézményt jelent, hanem az embertől emberig terjedő szeretetszolgálatot. Az önkéntesek munkája megsokszorozza/megsokszorozhatja a rászorulók érdekében kifejtett munkát, ezért fontos odafigyelni ennek a területnek a felkarolására és fejlődésére.