Herzdenken – gondolkodjunk a szívünkkel

„Még egy tehetséges ápolónak is szüksége van tudatosságra, szavakra, tapasztalatcserére,

készségekre és elméleti tudásra, hogy ez a tehetség kibontakozhasson.”

(Dr. Cora)

A Nemzetközi Erasmus Projekt HERZDENKEN (gondolkodjunk a szívünkkel) projektcsapat munkája 2017. októberében startolt és 2019. szeptember 26-án Linzben egy zárókonferenciával ért véget, ahol a kétéves projektünk eredményéről számoltunk be.

A projektcsapatból a fő pályázó Ausztria: Caritas Linz-Leonding St. Isidor, a partnercsapatok Németország, Lengyelország és Románia – Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazat.  A projekt kivitelezése a Szent Erzsébet Idősek Otthonában zajlott.  A négy országból a partnercsapatok olyan intézmények, amelyek fiatalokkal, idősekkel, kognitív leépüléssel élő személyekkel dolgoznak. Összesen 40 személy végezte el a Maeutika ápolási gondozási modell alapképzést, amelyet dr. Cora van der Kooij Holland származású segítőszakember indított útjára.

A Maeutika célkitűzése: az élményorientált ápolás-gondozás, amikor nem a problémát hangsúlyozzuk ki, hanem a pozitív kapcsolódási pillanatkora fókuszálunk. A gondozott személy, a gondozó és a hozzátartozó ugyanazért a célért küzd.

A Maeutika alapelemei: kommunikáció, megfigyelés, reflexió, dokumentáció.

A Maeutika eszközei: referenciaszemély a gondozásban, megfigyelési kérdőívek, karakterisztika, élettörténet, lakómegbeszélés, gondozási és ápolási áttekintés.

A Maeutika eredménye: értékes, minőségi gondozás és ápolás, ami az adott személy élményein/megélésén, szükségletein és vágyain alapszik.

  • A pozitív tapasztalatokat tudatosan észlelik.
  • A szükségleteket felismerik, így kevesebb probléma merül fel.
  • Ellátottak, munkatársak, és hozzátartozók megértve érzik magukat.
  • Strukturált és követhető dokumentáció.
  • Az ápolás és gondozás minőségének javulása.
  • Módszertan.

A Herzdenken projekt futamideje alatt minden országban a projektcsapatoknál kétnapos szakmai találkozót szerveztünk, beszéltünk a projekt folyamatáról, kérdőíveket szerkesztettünk, előbbre léptünk a Maeutika képzésanyaggal és bemutattuk azokat a tevékenységeinket, ahol az idős, kognitív képességgel sérült személyeket gondozzuk.

Az elméleti oktatást Linz – Leondingban a St. Isidor központban szervezték meg, majd a tanultakat itthon a gyakorlatba ültetés követte, amelyről írásos anyag, dokumentáció készült.  Megismertük a Maeutika modellt, mint az idősekkel/kognitív leépüléssel élő személyek gondozásához használható eszközt, és az élményorientált ápolási technikát a munkatársaknak átadva a mindennapi ápolásba folyamatosan beépítjük. Több alkalommal szerveztünk lakómegbeszélést, amelyen részt vett az idős személy, az ápolója, az esetvivő, a projektcsapat, és, akinél lehetett, behívtuk a hozzátartozóját. A beszélgetés fonala az idős személy életének csomópontjairól szólt, vigyázva arra, hogy a pozitív élményekre fókuszáljon.  A beszélgetés levezetésére egy több kérdésből álló Maeutika-nyomtatvány használtunk. A hozzátartozó élményvilágát szintén a Maeutika-kérdőív segítségével tártuk fel. Az ápoló-gondozó élményvilága a munkafolyamat része, amelyben szintén a pozitív kapcsolódási pillanatokra tesszük a hangsúlyt. A belső (érzelem világ) és a külső karakterisztika, külső hatások összekapcsolása.

Az idősek dokumentációját kiegészítettük a Maeutika életbiográfiával, ami abban segíti a munkánkat, hogy megismerjük az idős személy élettörténetét, ami a személyközpontú gondozás elengedhetetlen része.

A Szent Erzsébet Idősek Otthonában a havonta megszervezett Alzheimer Cafén a Maeutika eszközeit, találkozókra felosztva, a hozzátartozóknak is bemutattuk: élményorientált gondozás, életbiográfia, kliensprofil, lakómegbeszélés, pozitív kapcsolódási pillanatok, keresve reagálni, reflexió.

A projekt végén a projektcsapatok közös munkájából egy HERZDENKEN-kéziköny született, amely magába foglalja a Maeutika modellel való ismerkedést, gyakorlatba ültetését a projektcsapatok munkáját és annak eredményeit.

A romániai projektcsapat munkájáról Kiss Gabriella tudósított a Marosvásárhelyi Rádiónak, írásos anyag jelent meg a www.caritas-ab.ro weboldalon, a Facebookon.

A projektcsapat 2020. júniusban folytatja a Maeutika-képzést, és a Maeutika-modell továbbadását az ápolásban-gondozásban dolgozó munkatársaknak.

Dr. Kiss Gabriella PhD szakmai vezető