Hírek

Heti Útravaló, évközi 3. hét

„Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15)
Négy, egymással összefüggő, egymásra épülő kijelentés hangzik el. Minden kijelentés külön kinyilatkoztatás, amelyek együtt alkotják az egészet. E kijelentések tartalmazzák az egész evangéliumot, mint ahogy minden egyes részben benne van az egész. Nézzük sorra:
Az idő beteljesedett: Jézus a Szentlélekkel eltelve és Tőle vezetve jelenti be, hogy elérkezett az Isten Országa. Aki Vele találkozik, érzi az idő teljességét és már az Ő országában él. Akkor teljes az idő, ha Isten szeretetét befogadom. Ez a szeretet sohasem annyira teljes bennünk, hogy még ne férne. Egy mély kapcsolatban is a szeretet mindig csak teljesedik, tágul és tágul. Jézus Istent sugározza, az Atyát és a Szentlelket hordozza, ezért nem tudnak ellenállni az apostolok, akik szemébe néznek és nem tudják nem követni Őt, ezért rögtön otthagyják hálóikat és követik Őt. Nekem is akkor teljes az idő, ha Őt befogadom és hordozom.

Marosszék

Szabad férőhelyek a búzásbesenyői Idősek Otthonában

Heti Útravaló, évközi 2. hét

„Abban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust.” (Jn 1,35) Keresztelő János nem önmagát hirdeti, hanem mindig Jézusról tesz tanúságot. Életével és életében Jézusra mutat rá. Amikor a börtönben kételyek gyötrik, akkor is Jézushoz küldi tanítványait és általuk kérdezi meg Jézust: „te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” (Lk 7,19) A fenti szentírási rész is erre mutat rá: amikor az általa hirdetett Isten Báránya megjelenik, Keresztelő elengedi saját tanítványait.
Az elengedés nem könnyű. Szeretjük magunkénak tudni mindazt, amit elérünk. Szeretnénk kisajátítani azokat az embereket, akiket családtagként kaptunk vagy barátként megszereztünk. Mindaz, ami a miénk, valójában nem a miénk, csak egy időre kaptuk. Az élet sem a miénk. Mindent és mindenkit ajándékba kapunk egy időre. Loyolai Szent Ignác önfelajánló szavaival: „Mindaz, amim van és ami vagyok, Te adtad, ingyen...”.

Csíkszék

A gyermekeiknek, gyermekeinknek kell esélyt adjunk

Összes régió

Székelyföld közel ötven romatelepe kerülhet címlapra

Marosszék

Újra készségfejlesztő képzés fiataloknak

Csíkszék

A romák jövője nem lehet tabu

Csíkszék

Jótékonysági előadások

Csíkszék Összes régió

Adományok a tűzvész károsultjainak – Csíkszereda

Gyergyószék

Caritasos angyalkodás

Összes régió

Karácsony 2020

Marosszék

Fitnesz és karácsonyváró kézműveskedés

Csíkszék Gyergyószék Udvarhelyszék

Képzés pedagógusoknak

Összes régió

Kerekes karácsonyvárás

Csíkszék Gyergyószék Háromszék Marosszék Udvarhelyszék

Ápolásban dolgozók továbbképzése