Hírek

Marosszék

Marosvásárhely szociális problémái

Heti útravaló – Évközi 24. hét

„Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,21)
Egy pap nagyon sok gyóntatás után, a következőképpen fogalmazta meg imáját Istennek: „bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam!”
Hányszor kell megbocsátanom? Ilyenkor támadnak az ellenvetések és tiltakozások lelkemben, megtapasztalva a másoktól kapott sebeket és csalódásokat... Gyűrűznek bennem a gondolatok... Egyszer csak megállok: mi a helyzet velem? Emlékszem az én bűneimre, hibáimra, fogyatékosságaimra, amelyek miatt mások szenvedtek?
Tudatában vagyok sok bűnömnek, gyarlóságomnak, de még mennyi mindent tehettem, ami nem volt szándékos, mégis bántottam másokat...
Ez utóbbiakat Isten látja, és meg is bocsátja, de az előbbiekért nekem kell bocsánatot kérnem...

Marosszék

Miről fog szólni az első Alzheimer Café?

Gyergyószék Marosszék Udvarhelyszék

Munkaadókkal találkoztunk

Udvarhelyszék

Történelmi ismeretbővítés a nyári iskolában

Udvarhelyszék

Táborozás Etéden

Marosszék

Alzheimer Café Marosvásárhelyen

Marosszék

Szakmai napok Maros megyében

Heti Útravaló – Évközi 23. hét

„Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 20)
Isten mindenhol jelen van. Nincs olyan szöglete a világmindenségnek, ahol Ő nem lenne jelen. Mégis nagyon sokszor nem érzem jelenlétét, sőt: sok esetben hiányát érzem... Keresem Őt és nem találom.
Ilyenkor elgondolkodom, mi lehet a hiba. Ha logikusan gondolkodom, tudom a választ: ha Ő mindenhol jelen van, és én mégsem érzem, akkor a hiba bennem van. Nem veszem az „adást”, pedig Szentlelkének sugárzása folyton jelen van. Átjár, mint a tenger vize a halat, és én nem tudatosítom. Eszembe jut ilyenkor az a humoros kérdés: vajon iszik a hal vizet? Mire a válasz: nem tudom, de hogy van lehetősége, az biztos.
Komolyra fordítva a szót: Isten Szentlelke, szeretete folytonosan átjár és mégis sokszor üresnek érzem az életet, nem látom annak értelmét.
A megoldásban segíthet a következő gondolatmenet: igaz, hogy mindenhol jelen van Ő, de az is tény, hogy nem erőszakos.

Udvarhelyszék

Együtt a remény útján

Gyergyószék

Mentoráltakkal a csúcson

Összes régió

Demenciával élő családtagjaikat gondozók támogató csoportja

Udvarhelyszék

Betekintés a székelykapuk világába

Udvarhelyszék

„…életük legyen és bőségben legyen”

Gyergyószék Udvarhelyszék

Közösségi táborban a gyergyószéki és udvarhelyszéki Iránytűsök