Hírek

Marosszék

Új csoportokat indítunk a Cseperedőben Marosvásárhelyen

Marosszék

Babavárás

Gyergyószék Marosszék Udvarhelyszék

Tábortüzek tükrében

A kapcsolatok embere

Heti Útravaló, évközi 25. hét

Egy édesapa túrázni vitte kisfiát a hegyekbe. A kisfiú örömében hangoskodni kezdett, és azt vette észre, hogy bármit is kiált, a hegy válaszol neki. Ha azt kiáltja: „Gyáva!”, azt hallja vissza. Ha azt kiáltja: „Bátor!”, akkor a bátor szó hangzik vissza. Nem érti, mi történik. Ekkor az apa elmagyarázza a visszhang lényegét, és hozzáteszi: -Látod, kisfiam, amit kimondunk, az köszön vissza életünkben. Nem mindegy, hogy mit ismétlünk!
Minden beépül, amit ismételgetek. Amivel sokat foglalkozom, az hódít teret életemben.
Ha sokat időzöm Istennel, változik belső lelki világom, és bennsőmből sugárzik ki Isten szeretetének fénye.
Krisztus mindig – de mindig – az Atya dicsőségét hirdeti: „Aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött” (Mk 9,37). Jézus soha nem villog az előtérben, hogy lássák, és semmit sem tulajdonít magának. Hangja az Atya visszhangja. Élete Isten dicsőségét tükrözi.
Ha sokat emlegetem Isten nevét, de nem töltök naponta sok időt Vele, nagyon megkeseredik életem (ha már most nem keserű).

Marosszék

De nehéz az iskolatáska!

Heti útravaló, évközi 24. hét

Egy idős ember egyszer így panaszkodott: „Négy gyermekem van, mind a négynek jó a fizetése, mindeniket taníttattam, mind voltak elsőáldozók és bérmálkozók, ismerik hitünk igazságait, tudják kívülről a parancsokat – én pedig itt vagyok egy szeretetotthonban, és ezzel nincs semmi baj, mert jól is érezném magam. Csak az a fájdalmam, hogy gyermekeim nagyon ritkán nyitják rám az ajtót.”
Egy zenetanárnőtől megkérdezték, hogyan halad egyik tanítványa a zene világában. Ő így értékelt: a leány igen szorgalmas, jó technikája van, csak éppen nem „érzi” a zenét!
Két vallomást idéztem, amelyből érezhetem: Istenről beszélni hitelesen csak akkor tudok, ha Vele is sokat beszélgetek. Beszélni Róla és beszélni Vele – ez együtt jár. Nem szabad szétválasztani! Istenről tanulni a Vele való kapcsolat nélkül tudathasadást szül.
Ahogy Richard Rohr, ferences teológus fogalmaz: „az információ még nem szül transzformációt”. A Róla szóló információk lehetnek Hozzá vezető utak, de egyben akadályok is abban, hogy élő és személyes kapcsolatom legyen életem Urával.

Csíkszék

A szeretet néha négylábon érkezik közénk

Gyergyószék

Időutazáson az idősotthon lakói

Csíkszék

Kezdd mosolyogva a hetet! – Superar koncert Csíkszeredában

Heti útravaló, évközi 23. hét

„...Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt” (Mk 7,34-35).
Amikor Jézus feloldja a süketnéma nyelvét és helyreállítja hallását, eszembe jutnak a fogyatékkal élő emberek, akikkel munkám során találkozom.
Az ő világuk a mi világunkkal nehezen találkozik. Mégis, magunkat többször sajnálom, hiszen ők – szemmel láthatóan – többször élik meg a jelen pillanat örömében hétköznapjaikat, mint mi – magunkat normálisnak tartó emberek, akik sokszor nehezebben éljük át vagy éljük meg (éljük túl?) mindennapjainkat.
Amikor beszélünk, többször is megtapasztaljuk, hogy nem úgy értenek minket, ahogyan szeretnénk; vagy pedig meghallgatunk másokat, mégsem értjük jól őket.
Jó lenne meghívni beszélgetéseinkbe a Mestert is, hogy segítsen gondolataink megfogalmazásában és a másokra való figyelésünk során. Megkérni Őt, hogy megnyíljon nyelvünk, és egyértelműbben fogalmazzunk. Megnyíljon fülünk, és jól halljunk...

Összes régió

Intenzív hat hetes német nyelvtanfolyam és pályaorientációs foglalkozások

Heti útravaló, évközi 22. hét

Nemrég mesélte el valaki, hogy amikor bekopogott egyik szomszédjához, látta, hogy az ágyon ül, szeme nyitva, ajka mozog, és rózsafűzér a kezében. A szomszéd tehát éppen imádkozott.
Ám, amikor a látogató megállt a küszöbön, az imádkozó ember ránézett szigorúan, és csendre intette. A látogató ekkor megfordult és tovább állt. Jogosan.
Kérdések merülnek fel bennem: ha Istenemmel és Urammal egyedül akarok lenni, miért nem zárom be az ajtót? Talán titkos vágyam, hogy lássák imádságomat? S ha valaki mégis megjelenik imádságom közben, miért utasítom el – ha már nyitva hagytam az ajtót?
Ha belső lelkület nélkül szeretnék lelki életet élni, egyre idegesebb, agresszívebb leszek. Feszültté válok, mert lelki életet élek lélek nélkül. Vallásos leszek Isten nélkül. Beszélek Istenről a Vele való mély kapcsolat nélkül és – éppen ezen ellentmondásosság miatt – megnehezítem környezetem életét is. 

Gyergyószék

Vidékfejlesztés: az élet ünnepe

Játszom, tehát alkotok. Alkotok, tehát tanulok.