Hírek

Marosszék

Alzheimer Café újra Marosvásárhelyen

Összes régió

Szabadulni vágyom

Gyergyószék

Ellenállásból győzelem, élményből alkotás

Heti útravaló, évközi 11. hét

„Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan...” (Mk 4,26-27)
Amikor időnként szomorúságot érzek emberek miatt, akikről azt gondolom, hogy távol vannak Istentől, akkor eszembe jut az a sok ember, akikről korábban már feltételeztem hasonlót, aztán egy jó beszélgetésből kiderült, mekkorát tévedtem. Sokkal közelebb vannak Istenhez, mint ahogy azt gondoltam...
Igen, az isteni mag minden emberben ott van, és sok emberben növekszik rejtetten, láthatatlanul. Isten minden olyan ember lelkében növeli a magot, aki közreműködik Vele a csendben. Az igazi növekedés ugyanis nem csap zajt, hanem a csendben történik. Segíthetnek ugyan a közösségi tevékenységek, képzések és rendezvények, de a lényeg az isteni Magvető és a közöttem levő kapcsolatban van.
Ez a kapcsolat pedig Csendben épül és szépül.

Udvarhelyszék

Franz Kett pedagógia képzés Székelyudvarhelyen

Heti útravaló, évközi 10. hét

Sokan ültek körülötte, szóltak neki: „Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek.” Így válaszolt: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?”Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és testvéreim! Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3,32-35)
Bizonyára ismerős az az érdekes és humoros mondás, hogy amikor átjutunk a másik világba, három dolgon fogunk meglepődni: az egyik az, hogy olyanokat látunk Isten közelében, akikről nem is gondoltuk volna. A másik, hogy – akikről azt gondoltuk, hogy ott vannak, azok nincsenek ott. S a harmadik: legnagyobb meglepődésünkre, mi is ott vagyunk. :)
Komolyra fordítva a szót és anélkül, hogy valakit is elítélnénk, különféle emberek jelenhetnek meg lelki szemeink előtt:
- olyanok, akik sokat beszélnek Istenről, áradoznak Róla, templomba járnak rendszeresen, de közben másokról is szívesen beszélnek – és nem feltétlenül jót. Röviden: sokat pletykálkodnak...

Udvarhelyszék

Minden gyerek szereti a pizzát!

Háromszék

GyermeknapON Ozsdolán

Gyergyószék

Segítő szakemberek néztek a pohár fenekére, és mindarra, ami emögött van

Összes régió

Szolgáltatásfejlesztés facilitálással

Heti útravaló, Szentháromság hete

A Szentháromság hittitkán elmélkedve, a tengerben úszó osztriga példája jut eszembe. Ha ez az élőlény egy kicsit kinyílik, az óceán egy kicsit beléhatol. Ha jobban kinyílik, az óceán jobban belé hatol. Ha teljesen kinyílik, az óceán egészen elárasztja, betölti. Mondhatjuk azt, hogy az osztriga tartalmazza az óceánt? Természetesen nem. Sokkal inkább az óceán tartalmazza és tölti be őt.
A keresztény hit két, egymásnak látszólag ellentmondó igazságot hirdet: olyan Istent, aki annyira felettünk áll, hogy megragadhatatlan számunkra, és olyan Istent, akit láthatunk, megérinthetünk, átölelhetünk.
A Szentháromság titka is erre utal: Isten, mint szerető Atyánk kormányozza és gondját viseli a világmindenségnek. Ezt így tanultuk, ez igaz is, de ez túlságosan általános. Fiának, Jézus Krisztusnak megtestesülése által egészen közel jön: embertől emberig megy.
Az emberség azonban véges. Ezért jön a Szentlélek, Aki „érthetővé” teszi számunkra ...

Gyergyószék

Eltűnt kulcs, kályhán felejtett étel…. Ez már a demencia előjele?

Összes régió

Hogyan látják a gyerekek a bántalmazást? Kérdőív 13-17 éves fiatalok véleményének megismerésére

Heti útravaló, pünkösd

Valaki arra lett figyelmes házában, hogy zajos csapkodás van ablakánál. Odament és egy kétségbeesett lepkét látott az ablakon belül röpködve menekülni, az ablakon kívül levő veréb elől. A veréb azt hitte, elkaphatja a lepkét, pedig sok esélye nem volt! A lepke meg folyton félelemben élt, a félelem bénította le, a félelem bénította meg! 
Az apostolok Húsvétkor bezárkóznak és félnek, mindaddig, amíg a Feltámadt Krisztus meg nem jelenik és rájuk nem leheli a Szentlelket. A Szentlélek ereje aztán teljesen megváltoztatja, kicseréli őket. Ők maguk sem értik, csak érzik, hogy valami eddig bénította, és hirtelen felszabadulnak. A félelem miatt nem voltak elemükben, csak félig: fél-elemben éltek. Most felszabadultan, örömmel, LELKESEN hirdetik az örömhírt. Most is látják a veszélyt, mint ahogy addig is látták mindig, de most a félelem helyett a Bátorság Lelke hordozza őket. Felülmúlják magukat, de nem a saját erejükből, hanem rácsatlakoznak arra az „Áramlatra”, ami – AKI aztán együtt viszi őket tovább – KÖZÖSSÉGBEN!

Gyergyószék

A szándék különbözik, a cél ugyanaz: jobban tenni, jobbnak lenni