Hírek

Marosszék

De nehéz az iskolatáska!

Heti útravaló, évközi 24. hét

Egy idős ember egyszer így panaszkodott: „Négy gyermekem van, mind a négynek jó a fizetése, mindeniket taníttattam, mind voltak elsőáldozók és bérmálkozók, ismerik hitünk igazságait, tudják kívülről a parancsokat – én pedig itt vagyok egy szeretetotthonban, és ezzel nincs semmi baj, mert jól is érezném magam. Csak az a fájdalmam, hogy gyermekeim nagyon ritkán nyitják rám az ajtót.”
Egy zenetanárnőtől megkérdezték, hogyan halad egyik tanítványa a zene világában. Ő így értékelt: a leány igen szorgalmas, jó technikája van, csak éppen nem „érzi” a zenét!
Két vallomást idéztem, amelyből érezhetem: Istenről beszélni hitelesen csak akkor tudok, ha Vele is sokat beszélgetek. Beszélni Róla és beszélni Vele – ez együtt jár. Nem szabad szétválasztani! Istenről tanulni a Vele való kapcsolat nélkül tudathasadást szül.
Ahogy Richard Rohr, ferences teológus fogalmaz: „az információ még nem szül transzformációt”. A Róla szóló információk lehetnek Hozzá vezető utak, de egyben akadályok is abban, hogy élő és személyes kapcsolatom legyen életem Urával.

Csíkszék

A szeretet néha négylábon érkezik közénk

Gyergyószék

Időutazáson az idősotthon lakói

Csíkszék

Kezdd mosolyogva a hetet! – Superar koncert Csíkszeredában

Heti útravaló, évközi 23. hét

„...Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt” (Mk 7,34-35).
Amikor Jézus feloldja a süketnéma nyelvét és helyreállítja hallását, eszembe jutnak a fogyatékkal élő emberek, akikkel munkám során találkozom.
Az ő világuk a mi világunkkal nehezen találkozik. Mégis, magunkat többször sajnálom, hiszen ők – szemmel láthatóan – többször élik meg a jelen pillanat örömében hétköznapjaikat, mint mi – magunkat normálisnak tartó emberek, akik sokszor nehezebben éljük át vagy éljük meg (éljük túl?) mindennapjainkat.
Amikor beszélünk, többször is megtapasztaljuk, hogy nem úgy értenek minket, ahogyan szeretnénk; vagy pedig meghallgatunk másokat, mégsem értjük jól őket.
Jó lenne meghívni beszélgetéseinkbe a Mestert is, hogy segítsen gondolataink megfogalmazásában és a másokra való figyelésünk során. Megkérni Őt, hogy megnyíljon nyelvünk, és egyértelműbben fogalmazzunk. Megnyíljon fülünk, és jól halljunk...

Összes régió

Intenzív hat hetes német nyelvtanfolyam és pályaorientációs foglalkozások

Heti útravaló, évközi 22. hét

Nemrég mesélte el valaki, hogy amikor bekopogott egyik szomszédjához, látta, hogy az ágyon ül, szeme nyitva, ajka mozog, és rózsafűzér a kezében. A szomszéd tehát éppen imádkozott.
Ám, amikor a látogató megállt a küszöbön, az imádkozó ember ránézett szigorúan, és csendre intette. A látogató ekkor megfordult és tovább állt. Jogosan.
Kérdések merülnek fel bennem: ha Istenemmel és Urammal egyedül akarok lenni, miért nem zárom be az ajtót? Talán titkos vágyam, hogy lássák imádságomat? S ha valaki mégis megjelenik imádságom közben, miért utasítom el – ha már nyitva hagytam az ajtót?
Ha belső lelkület nélkül szeretnék lelki életet élni, egyre idegesebb, agresszívebb leszek. Feszültté válok, mert lelki életet élek lélek nélkül. Vallásos leszek Isten nélkül. Beszélek Istenről a Vele való mély kapcsolat nélkül és – éppen ezen ellentmondásosság miatt – megnehezítem környezetem életét is. 

Gyergyószék

Vidékfejlesztés: az élet ünnepe

Játszom, tehát alkotok. Alkotok, tehát tanulok.

Heti Útravaló, évközi 21. hét

„Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi Nálad vannak.” (Jn 6,68) Péter apostol válasza ez Jézusnak egy olyan időszakban, amikor sokan kezdenek eltávolodni Mesterüktől, mert nem értik Őt – és még sokan meg is botránkoznak Őbenne.
Önmagam helyes és folyamatos megismerése tudományos módszerek alapján lehetséges, de nem elég, ugyanis könnyen járhatok úgy, mint az a bozótlakó bennszülött, aki az expedíció vezetőjétől egy órát kapott ajándékba. Hallatlanul örült neki. Megmutatták neki azt is, hogyan kell felhúznia, hogyan járjon és ketyegjen, és az óra járt és ketyegett is. Csak éppen egyet nem tudott a bennszülött: hogy az óra az időt mutatja. Az óra és az idő között levő összefüggést nem értette.
Sok magát modernnek tartó, tanult embernek van ilyen „órája”: diplomája, hatalmas tudása, s a civilizáció sokféle hasznos eszköze – és ez nem baj, csak éppen az összefüggést nem érti, hogy mivégre van a világon.

Udvarhelyszék

„Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg…”

Gyergyószék

Élménytábor még a vezetőnek is

Heti útravaló, évközi 20. hét

Mindig meglep – bár nem annyira gyakori, de mégis megtörténik – amikor szeretetkapcsolatban élő emberek egymás közelségében vannak fizikailag, tehát egymás mellett ülnek, kezükben a telefonnal és Facebookon köszöntik fel egymást.
Értem én, hogy vállalják egymás iránti szeretetüket a nyilvánosság előtt – és ez nem is baj, de valami sántít az ilyen kapcsolatban.
Isten is személyesen szól hozzám – nem Facebookon, hanem lelkem mélyén érint meg. Nem azért, mert titkolózni akar velem, hanem azért, mert üzenete egészen SZEMÉLYES és személyreszabott: csak nekem szól. Hogy azután azt tovább kell adnom – az teljesen más kérdés!
Isten személyesen szólít meg és ez a megszólítás intim együttlétben történik. Aki igent mond hívására, az Életre mond igent és ezzel el is indult a boldogság útján. A Nagyboldogasszony példája is ezt igazolja. Személyesen szólítja meg Őt is az Isten, és Ő személyesen válaszol Isten hívására. Nem kürtöli szét a nyilvánosság előtt. Úgyis kiderül minden – a maga idejében.
Az is, hogy ki igazán boldog...

Udvarhelyszék

Stresszmenedzsment workshop daganatos betegeknek