Hírek

Gyergyószék

Találkozás: jöjjünk, amíg lehet

Összes régió

Az idős ember nélkülözhetetlen gazdagság

Heti útravaló – Évközi 26. hét

A Szentírás teljes egészében arról szól, hogy Istennek mindig van hatalma megváltoztatni, átalakítani az életemet. Mindig hív, és nekem választ kell adnom. Ha igent mondok Neki, akkor engedek Neki, engedelmeskedek Neki és kialakul bennem is a jézusi lelkület. Jézusnak egész élete engedelmesség volt. Mindig csak azt kereste, amit az Atya akar Vele. Isten szemében a legkisebb tett is hatalmas dolog, ha Iránta való engedelmességből teszik.
„Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt” (Fil 2,5). Ugyanaz az attitűd, beállítottság, indulat és lelkület. A jézusi lelkület azt jelenti, hogy Istennek kimondom: igen, megteszem! – És meg is teszem! A jézusi lelkület Isten akaratának keresése és annak teljesítése. De mit akarhat Ő? Hogy menjek ki a szőlőbe dolgozni – vagyis Vele legyek, Vele dolgozzak, Vele éljek... és bízzak az Ő akaratában. Fontos, hogy egész életemet Istenre összpontosítsam. Ez az engedelmesség. Egy teológus így fogalmazott: „Bármi, ami kevesebb, mint Isten, csalódást fog okozni.”

Hallat magáról a cselekvő szeretet

Udvarhelyszék

Gyulafehérvári kirándulás fogyatékkal élőknek

Csíkszék Gyergyószék Udvarhelyszék

19 éves együttműködés a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsa között

Gyergyószék

Színe és fonákja

Heti útravaló – Évközi 25. hét

Első gondolat: Isten kimegy ma is a terekre, az utcákra, a munkahelyre, bejön a lakásomba és megszólít: gyere, dolgozz az én országom építésén. Az „elfoglaltságaim”, a „játékaim” megkötöznek észrevétlenül. Lehet ez éppen a munkám, amely mindig fontosabb, mint az a belső csend, amelyben Ő beszél hozzám. Hangjának meghallásában különböző akadályok lehetnek: lehet a televízió, amelyben kedvenc sorozatom fontosabb, mint az a csend, amelybe bekérezkedik Isten. Lehetnek a hírek, amelyeket mindennap olyan hűségesen követek, hogy ne maradjak le semmiről (ráadásul azokat komolyabban veszem, mint a Szentírást, amelyben „Isten híreit” olvashatom). Lehet a számítógép vagy telefon. Megvan minden lehetőség arra, hogy ne érjek rá meghallani azt a belső szelíd hangot, amely megnyugtatná lelkemet...
Isten engem személyesen, név szerint meghív, hogy Vele együtt dolgozzam. Nem csak eszköz vagyok, hanem sokkal több: az ő munkatársa.

Marosszék

Marosvásárhely szociális problémái

Heti útravaló – Évközi 24. hét

„Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,21)
Egy pap nagyon sok gyóntatás után, a következőképpen fogalmazta meg imáját Istennek: „bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam!”
Hányszor kell megbocsátanom? Ilyenkor támadnak az ellenvetések és tiltakozások lelkemben, megtapasztalva a másoktól kapott sebeket és csalódásokat... Gyűrűznek bennem a gondolatok... Egyszer csak megállok: mi a helyzet velem? Emlékszem az én bűneimre, hibáimra, fogyatékosságaimra, amelyek miatt mások szenvedtek?
Tudatában vagyok sok bűnömnek, gyarlóságomnak, de még mennyi mindent tehettem, ami nem volt szándékos, mégis bántottam másokat...
Ez utóbbiakat Isten látja, és meg is bocsátja, de az előbbiekért nekem kell bocsánatot kérnem...

Marosszék

Miről fog szólni az első Alzheimer Café?

Gyergyószék Marosszék Udvarhelyszék

Munkaadókkal találkoztunk

Udvarhelyszék

Történelmi ismeretbővítés a nyári iskolában

Udvarhelyszék

Táborozás Etéden

Marosszék

Alzheimer Café Marosvásárhelyen