Hírek

Összes régió

Sok-sok kegyelem mindennapi megnyilvánulása – Alzheimer Café

Gyergyószék

Áldozat lehet, aki mártírvénával született

Marosszék

Jelentkezzen a Vidám nevű időscsoportba Marosszentgyörgyön!

Összes régió

Online Alzheimer Café

Összes régió

Február 11. a betegek 29. világnapja

Gyergyószék

Túlélés a túlélőknek

Összes régió

3,5% tiszta szívvel

Gyergyószék

Mint sót az ételben, mint színt az életben

Csíkszék

Szabad lakóhelyek a Csíksomlyói Védett Otthonban

Heti útravaló, évközi 3. hét

„Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15)
Négy, egymással összefüggő, egymásra épülő kijelentés hangzik el. Minden kijelentés külön kinyilatkoztatás, amelyek együtt alkotják az egészet. E kijelentések tartalmazzák az egész evangéliumot, mint ahogy minden egyes részben benne van az egész. Nézzük sorra:
Az idő beteljesedett: Jézus a Szentlélekkel eltelve és Tőle vezetve jelenti be, hogy elérkezett az Isten Országa. Aki Vele találkozik, érzi az idő teljességét és már az Ő országában él. Akkor teljes az idő, ha Isten szeretetét befogadom. Ez a szeretet sohasem annyira teljes bennünk, hogy még ne férne. Egy mély kapcsolatban is a szeretet mindig csak teljesedik, tágul és tágul. Jézus Istent sugározza, az Atyát és a Szentlelket hordozza, ezért nem tudnak ellenállni az apostolok, akik szemébe néznek és nem tudják nem követni Őt, ezért rögtön otthagyják hálóikat és követik Őt. Nekem is akkor teljes az idő, ha Őt befogadom és hordozom.

Marosszék

Szabad férőhelyek a búzásbesenyői Idősek Otthonában

Gyergyószék

Caritasos angyalkodás

Csíkszék Gyergyószék Háromszék Marosszék Udvarhelyszék

Ápolásban dolgozók továbbképzése

Összes régió

Hogy bele ne rokkanjunk az ápolásba

Gyergyószék

A Szent Erzsébet Idősek Otthona vízellátásának fejlesztése