Húsvét, 2018

Jézus feltámadása nem egy szép mese vidám vége, nem egy film happy endje, hanem az Atyaisten közbelépése. Az a pillanat van legközelebb a feltámadáshoz, amikor minden veszni látszik, és amikor nem találjuk a kiutat. Az éjszaka akkor a legsötétebb, amikor már közeleg a hajnal. Isten a legsötétebb pillanatban lép közbe.

A húsvét a kiutat jelenti a legnagyobb sötétségből. Kiutat és megszabadulást a bűn rabságából. Nekünk semmit sem kell tennünk, csak a felderengő Fény feltörésére várni és azt beengedni. Ez a semmit tevés paradox módon a legtöbb, amit tehetünk: a Feltámadt Krisztus fényét beengedni, hogy aztán beragyogja életünket és ezzel minden megváltozik.

Ezt a találkozást kívánjuk 2018 Húsvétján, őszinte szeretettel!