Húsz év a szeretet jegyében – értékünk az ember

Május 19-én Gyulakután tartott nyílt napot a 20. születésnapját ünneplő Gyulafehérvári Caritas

Az eltelt két évtizedben Erdély egyik meghatározó civil szervezete lett a Caritas, így Maros megyében is. Vidéken hangsúlyosabban a Nyárád mentén, Nagy- és Kis-Küküllő térségében van jelen a szeretetszolgálat. Ez utóbbi, Balavásártól Szovátáig terjedő vidék munkatársai gyűltünk össze ünnepelni, mérleget vonni május 19-én a gyulakuti kultúrotthonban. A rendezvényre a szervezet vezetői mellett eljöttek a gondozottak, környékbeli önkormányzatok képviselői, polgármesterek és egyházi személyek is.
Samu Imola a térség otthoni gondozói szolgálatának vezetője, a házigazda szerepében köszöntötte a jelenlévőket. Máté Róbert és dr. Márton András, a szervezet igazgatói fejtették ki, mit jelent a Caritas jubileumi mottója: „Értékünk az ember”, vagyis az, hogy mindnyájan Isten teremtményei vagyunk és így az embert mint felbecsülhetetlen értéket helyezzük tevékenységünk középpontjába. Viszont a saját magával, családjával és közösségével szembeni felelőséget senkitől nem tudjuk elvenni, a gondok megoldásában a Caritas csak társ lehet.
A térségben 2004-ben az otthoni gondozással kezdődött a tevékenység, de igazából lendületet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnereként megnyert európai uniós pályázat adta 2007-ben. Dr. Schmidt Lóránd vezérigazgató elmondta, hogy az általa vezetett intézmény és Maros Megye Tanácsa közel öt esztendeje támogatja a Caritast munkájában, a rábízott feladatokban pedig olyan ritmust diktáltak a szervezet munkatársai, amihez még nekik is fel kell nőni.
Kis-Küküllő vidékén két program működik: az otthoni gondozás és a családsegítő szolgálat, az előbbit a házigazda, az utóbbit a szolgálat gyulakuti munkatársa, Joó Ibolya szociális munkás mutatta be a jelenlévőknek. A környék számára lehetőségként került bemutatásra a gyergyói munkatársak, Köllő Tímea és Buslig Katalin által a Caritas vidékfejlesztés programja, amelynek célja a gazdák támogatása és a falugondnokság, segítségnyújtás az elszigetelt települések lakói számára.
A rendezvény második felében egyfajta párbeszéd zajlott, többen a gondozottak, polgármesterek, tanácsosok és lelkészek közül mondták el véleményüket a Caritas tevékenységéről, méltatták és köszönték meg különösen azoknak a munkatársaknak, akikkel kapcsolatban vannak, és nap mint nap viszik el hozzájuk a szeretet lángját a reménység fényét. A végén a helyi családsegítő szolgálat gyermekcsoportja furulyaszóval, az idősek csoportja pedig zenés-verses összeállítással örvendeztette meg az ünneplőket.
A nyílt napok sorozata folyatódik: május 26-án Székelyudvarhelyen, a Papkertben található nappali foglalkoztatóban várják az érdeklődőket a Caritas vezetősége és munkatársai; május 31-én Petrozsényban tartanak nyílt napot; június 2-án, 11 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban ismerkedhetnek meg a régióban zajló programokkal, végezetül pedig június 16-án a sepsiszentgyörgyi Szent Patrick Önkéntesközpontba várják az érdeklődőket a szervezet munkatársai. (Molnár József)