Idén is eredményes együttműködés

Az előző évekhez hasonlóan, Hargita Megye Tanácsa 2016-ban is támogatta a Gyulafehérvári Caritas programjait.  A 15 évre visszanyúló együttműködés eredményeként idén 14 pályázat részesült pozitív elbírálásban, összesen 808.433 lej értékben.

A legnagyobb összeget a Gyulafehérvári Caritas Otthoni beteggondozó szolgálatának ítélte oda a támogató intézmény, összesen 437.750 lej értékben, amely a megye 66 településén biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak.

A támogatási szerződés június elején kötődött meg a Hargita Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatósággal, amely november végéig volt érvényes. Az Otthoni beteggondozó szolgálat ebben az időszakban a 66 településen összesen 3.459.143 lej értékben nyújtotta szolgáltatásait, amelynek 12,65%-át fedezte a Megyei Tanácstól kapott támogatás. Számszerűsítve, a 155 Caritas alkalmazott 4.168 idős beteg otthonában, összesen 427.564 szolgáltatást végzett. Az ápolók hat hónap alatt 75.685 szakápolást, 297.207 alapápolást, 58.812 mozgatást és rehabilitációt, valamint 54.671 háztartási segítséget nyújtottak.

Vannak betegek, akiket évek óta gondoz a szervezetünk, ők tudják a napot és órát, hogy mikor kell érkezzenek az alkalmazottak, és vannak olyan személyek is, akik nehéz műtét után, korházból hazakerülve kérik a beteggondozók segítségét. A szolgáltatások elvégzése mellett fontosnak tartjuk, hogy a beteggel és a hozzátartozójával együttműködve, kölcsönös tapasztalatok megosztásával történjen a munka, az emberi méltóság tiszteletben tartását előtérbe helyezve.

A Gyulafehérvári Caritas Hargita Megye Tanácsának intézménye mellett szoros kapcsolatot ápol korházakkal, családorvosokkal, plébániákkal, önkormányzatokkal és bárkivel, aki idős beteggel kerül kapcsolatba. Az Otthoni beteggondozó szolgálat Hargita megye területén nyolc ápolási csapatba szerveződve végzi a tevékenységét, ezek: Alcsík, Felcsík, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Székelykeresztúr, Parajd.

Idén a Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen működő Mozgáskompetencia Fejlesztő központok is támogatásban részesültek. A központokban az idősek a kinaesthetics alapelveit megismerve saját mozgáskompetenciájukat fejleszthetik azáltal, hogy a régi, rossz, berögzült mozgásmintáikat megtanulják az új szemlélettel átformálni. A mozgásfejlesztő központok támogatásának értéke 7941 lej.

Az első Caritas által működtetett falugondnoki szolgálat 2004-ben indult Hargita megyében, jelenleg hét kistelepülésen öt falugondnok tevékenykedik: a Gyimesközéplokhoz tartozó Háromkúton, a Gyergyószárhegyhez tartozó Güdücön, a Farkaslakához tartozó Székelypálfalván, Gyergyóremetén, a Gyergyótölgyeshez tartozó Récefalván, Péntekpatakán és Hágótőn. A falugondnoki szolgálat 50.000,00 lejes támogatásban részesült.

Három éve, hogy sikerült elindítanunk a Romániában úttörőnek számító szolgáltatást, az idősek távfelügyeletét, amelynek segítségével telefonon keresztül egy gombnyomásra kérhetnek segítséget a betegeink. Ezen kívül folyamatosan lehetőség van a betegközvetítő szolgálat igénybe vételére, ahol olyan betegeknek segítünk eljutni szakorvosokhoz, ahol ez nehézséget okoz. Hargita megyében idén 61 személy részesült segítségben a szolgáltatás keretein belül.

A Hargita Megye Tanácsától kapott támogatás nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az idős, beteg embereket otthonukban ápolhassuk, ezáltal költséghatékonyabban jutnak a szocio-medikális szolgáltatásokhoz, szemben egy kórházi vagy öregotthoni ellátással.

Ennek érdekében fontosnak tartjuk és alapvető feladatunk, hogy mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető szükségleteit ellátni nem tudó emberek életvitelén javítsunk, egészségi állapotukat helyreállítsuk, amire az esetek többségében egyedül képtelenek lennénk. Céljaink közt szerepel a közösségeink felelősségérzetének fejlesztése, a hozzátartozók, szomszédok és önkéntesek segítő szándékának támogatása és bevonása, mindez pozitív intézményes példája a Megyei Tanáccsal folyatatott partnerség.