Idén is partnerünk Hargita Megye Tanácsa

Az előző évekhez hasonlóan, A Gyulafehérvári Caritas 2014-ben is támogatói szerződéseket kötött Hargita Megye Tanácsával. A 13 évre visszanyúló együttműködés eredményeképpen idén hét program részesült támogatásban összesen 685 760 lej értékben.

A legnagyobb összeget, 390 000 lejt, a Caritas Otthoni Gondozói Szolgálatának ítelték oda, mely a megye 65 településén biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak. A gyergyószentmiklósi Szent Erzsében Idősek Otthona 191 400 lej értékben kötött szolgáltatási szerződést Hargita Megye Tanácsával. Az Otthon dolgozói nemcsak lakhatást biztosítanak az időseknek, hanem vidámságot és új élményeket is. A 9 elszigetelt településen működő Falugondnoki Szolgálat 40 000 lejes támogatásban részesült. A Szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése. A Családsegítő Szolgálat működéséhez 28 160 lejjel járult hozzá Hargita Megye Tanácsa. A családsegítók Hargita megyében 29 településen szerveznek prevenciós és nevelési programokat fiataloknak, különböző csoportfoglalkozásokat időseknek, valamint családi napokat. A Szociális és Tanácsadó Szolgálat Fogyatékkal Élőknek a megye 11 településén kínál tanácsadást, utazó gyógypedagógusi szolgálatot, figyelemfelkeltő és érzékenyítő programokat, nyári táborokat fogyatékkal élőknek, valamint az Őrangyal foglalkozásokat. Tevékenységük idén 23 700 lej támogatást nyert. A Korai Nevelő- és Fejlesztőközpontok 9 600 lejt kaptak, ezzel mintegy 10%-os kiegészítést biztosítva a megye hat településén működő program éves költségvetéséhez. A KI-ÚT programnak, mely egyéni és családi tanácsadással, támogató csoportokkal, szabadító lelkigyakorlatokkal, és tematikus hétvégékkel segít a szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak, valamint prevenciós foglalkozásokkal igyekszik felhívni a fiatalok figyelmét a függőségek veszélyeire, 2 900 lej ítélt meg Hargita Megye Tanácsa.

A Hargita megyében működő Caritas programok össz éves költségvetése 2014-re közel 10 millió lej, a Hargita Megye Tanácsától érkező, vissza nem térítendő támogatás 7%-át teszi ki ennek a költségvetésnek.

HR megyei Caritas program Költségvetés 2014-ra HR Megye Tanács támogatás Támogatás százalékban
Otthoni beteggondozás 3,812,532 390,000 10.23%
Kinaesthetics mozgáskompetencia fejlesztőközpontok 295,300
Caritas Iskola 464,676
Betegközvetítő szolgálat 288,640
Rehabilitációs és palleatív ápolási központ 344,500
Családsegítő szolgálat 433,264 28,160 6.50%
Falugondnoki szolgálat 211,932 40,000 18.87%
Szent Erzsébet Idősek Otthona 3,160,000 191,400 6.06%
Önkéntesség 92,000
Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont 99,753 9,600 9.62%
Fogyatékkal élők programjai 401,895 23,700 5.90%
A roma közösség társadalmi beilleszkedését támogató program 79,049
Ki-Út konzultációs program 135,501 2900 2.14%
Összesen 9,819,042 685,760 6,98%

A Gyulafehérvári Caritas 1990. februárjában jött létre azzal a céllal, hogy a Gyulafehérvári Érsekség segélyszervezeteként segítse a társadalom peremére szorult embertársainkat. A szervezet az ország hét megyéjében 600 munkatárssal, és 500 önkéntessel közösen dolgozik nap mint nap a nélkülözökért, az idősekért, a fogyatékkal élőkért, valamint a helyi közösségekért.