Időközi konferencia

A „United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért” projekt időközi konferenciájára 2016. április 20-21 között kerül sor a tusnádfürdői Ozon Hotelben (http://www.o3zone.ro/). 

Az időközi konferencia célja, hogy interaktív keretet teremtsen a projektben elért eredmények, tapasztalatok megvitatására más hasonló helyi, regionális vagy országos példák mellett, ezáltal is elősegítve az inkluzív és integrált fejlesztési kezdeményezések fejlesztését és fenntarthatóságát.

Az időközi konferenciára meghívást kaptak a szociális inklúzióban érintett intézmények, minisztériumok és civil szervezetek képviselői; a hasonló témával foglalkozó projektek képviselői; Maros, Hargita és Kovászna megye tanácsának vezetősége; a projektben partnerként résztvevő Babes-Bolyai Tudományegyetem és a Maros, Hargita és Kovászna megyei gyermekvédelmi hatóságok munkatársai valamint a projektben résztvevő 21 helyi önkormányzat képviselői, szakemberei.

Az inklúzióban érintett szereplők együttműködésének és nyitott párbeszédének szellemében a konferencia lehetőséget ad workshop-okban való részvételre a következő témákat felölelve:

*Közösségcentrikus vidékfejlesztés;

*Szociális gazdaság;

*Vállalkozói hajlandóság támogatása, elősegítése;

*Tervezés, stratégia, fenntarthatóság;

*Közösségi és intézményi facilitálás;

*Roma közösségek történelmi strukturális hátrányainak leküzdése és tudatosítása;

*Gyermekek jogainak védelme és támogatása,

*Multikulturalitás, folklór és közösségfejlesztés.

A konferencián bemutatjuk a projekt eddig elért főbb eredményeit valamint egy hasznos ötleteket, tapasztalatokat tartalmazó tájékoztató füzetet.