Idősek színes ünnepe

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megye tizenhárom településén tizenöt idős világnapi rendezvényt szervezett, ahol 470 hatvan évét betöltött személy vett részt – ezek a számok. Az élmények nem számszerűsíthetőek. Munkatársaink, Sándor István, Bálint Tünde, Péter Róbert, Gáll Gabriella és Árus Zsuzsanna a korlátozásokat figyelembe véve, különböző eseményekkel színesítették az ünnepet, melyet Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a Gedeon Richter Románia, valamint a helyi önkormányzatok támogatják. Az alábbiakban a gazdag programból olvashatnak ízelítőt helyszínenként.

Gyergyóremete – idős csoportok (szeptember 29., 22 idős résztvevő)

Két egymás utáni kiscsoportban a csoporttagok visszaemlékeztek a saját nagyszüleikre, az ő életvitelükre és arra, hogy annak idején hogyan viszonyult a közösség az idős emberekhez. Miben hasonlít és miben különbözik az egykori és jelenlegi idősek élete? Mit hagytak maguk után a régi nagyszülők és a csoporttagok mit szeretnének maguk után hagyni? – ezen kérdések mentén ünnepeltek a virággal és csokoládéval felköszöntött idősek.

Gyergyószentmiklós – mozgáskompetencia-fejlesztő csoport (szeptember 30., 16 idős résztvevő)

A szépkorúakat verssel, virággal, csokoládéval köszöntöttük. Beszéltünk az idős kor szépségeiről és nehézségeiről. Hálát adtak, hogy megérhették ezt az időt, majd mozgásfejlesztés következett, ahol nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogyan fejezzük ki örömünket és bánatunkat mozgással, tartással. Jókedvű együttlét volt.

Gyergyószentmiklós – idős csoport (október 1., 10 idős résztvevő)

Miután a csoporttagok visszaemlékezése a saját nagyszüleikre, azok életvitelére, a közösség akkori idősekhez való viszonyulásaira, életvitelbeli hasonlóságokra és különbségekre, Sajgó Balázs lelkipásztor, a Caritas lelki igazgatója tartott előadásra a nyolc boldogságról. Ezt interaktív beszélgetés, majd ajándékozás követte.

Székelyudvarhely – mozgáskompetencia-fejlesztő csoportok (október 1–7. között 44 idős résztvevő)

A Covid19 járványügyi szabályoknak megfelelően kiscsoportokban valósult meg a rendezvényünk, de ennek ellenére is örültünk a találkozásoknak. Ünnepi beszéddel, verssel, képeslappal és virággal köszöntöttük az időseket. Felköszöntöttük a legszebb korú személyt is, aki 88. életévében jár. Az ünnepi beszéd után sor került egy kis vendéglátásra, ajándékozásra is.

Boldogfalva – idős csoport (október 4., 36 idős résztvevő)

A szépkorúak világnapja a felsőboldogfalvi kultúrotthonban volt megtartva. A nyitóbeszédében a polgármester köszöntötte a helybéli szépkorúakat, majd átadta a virágokat. Sandor Isú beszélt az időskor fontosságáról, az emléklapban szereplő verset elemezte. Bálint Tünde köszöntötte a csoporttagokat, verset szavalt Mihail Eminescu: A tegnapokkal fogy az élet címmel.

A színes programban volt még: Sándor Isú és Bálint Tünde előadásában rádiós kabaré, hagyományőrzés a népzene segítségével Bugja Pista bácsi felsőboldogfalvi csoporttagunk önkéntes munkájának segítségével, és nem maradt el a szeretetvendégség, emléklaposztás sem.

Székelydobó–Béta–Vágás – idős csoportok (október 5., 20 idős résztvevő)

Az alsódobói kultúrotthonban megjelent ünnepelteket a polgármester köszöntötte, majd a helyi plébános tartott egy szép beszédet, melyben a szépkorúak értékeiről szólt. A csoportvezető Sándor Isú és Bálint Tünde itt is kitett magáért, méltatással, rádiós kabaréval mulattatva, majd átadva a terepet a hagyományőrzésnek, Bugja Pista bácsinak és a népzenének. Mulatság és ajándékosztás zárta az eseményt.

Zetelaka – idős csoport (október 5., 55 idős résztvevő)

Szentmisén is részt vettek a zetelaki idősek, akik aztán a kultúrházban hallhatták a polgármester köszöntését, vehették át a nekik szánt ajándékokat. Akár Udvarhelyszék többi településén, itt is helye volt a hálának, mókának és muzsikának – erről gondoskodott Sándor Isú és Bálint Tünde, őket segítette Bugja Pista bácsi.

Alfalu – idős csoport (október 6., 16 idős résztvevő)

Bár a vártnál kevesebben érkeztek az ünnepségre, alkalom volt ez a visszaemlékezésre. A csoportvezetők segítettek feleleveníteni, hogy milyenek is voltak a korábbi években ezek az ünnepek, milyen az idős kort megélni, és milyen aktuális kérdések foglalkoztatják a csoporttagokat. Virággal, csokoládéval, jókívánsággal búcsúztak egymástól.

Farkaslaka–Szentlélek–Bogárfalva – idős csoportok (október 6., 48 idős résztvevő)

Az ünnepre a farkaslaki kultúrotthonban került sor, ide hozta ajándékként előadását a helyi iskola néptánccsoportja, és szórakoztatták az egybegyűlteket a csoportvezetők is, minőségi műsorral, ajándékkal kedveskedve, akárcsak Udvarhelyszék többi településén.

Kisgalambfalva – idős csoport (október 6., 22 idős résztvevő)

A kisgalambfalvi református hittanteremben gyűltek össze az ünneplők.

A nyitóbeszédet a helyi református tiszteletes tartotta, elmélkedéssel, majd Sándor Isú és Bálint Tünde biztosította a programot Bugja Pista bácsi közreműködésével.

Kápolnás és Máréfalva – idős csoport (október 7., 22 és 33 idős résztvevő)

A kápolnási közösségi házban szólt az egybegyűltekhez a polgármester, majd a csoportvezetők szerveztek számukra tartalmas programot, a támogatók révén ajándékkal tértek haza.

Csomafalva – idős csoport (október 7., 20 idős résztvevő)

Csomafalván Árus Zsuzsanna csoportvezető várta az ünneplőket, jóízű beszélgetés és ajándékozás képzete a világnapi programot, és hogy nyoma legyen az élménynek, fényképek is készültek.

Betlenfalva–Kadicsfalva és Oroszhegy idős csoport (október 8., 48 és 80 idős résztvevő)

A betlenfalvi közösségi házba, illetve az oroszhegyi kultúrotthonba gyűltek össze a két csoportban járó idősek. A csoportvezető-páros színes programkínálata mellett Oroszhegyen a polgármester is köszöntőt mondott, a helybéli iskola Serítő néptánccsoportjának előadására is sor került. Mindkét településen az ünnep része volt a hálaadó szentmise is. Ismételt köszönet a program támogatóinak!