Idősek ünnepe Hargita megyében

A Caritas családsegítő szolgálata immár harmadik éve szervezett ünnepséget az idősek világnapja alkalmából. Idén számos Hargita megyei településen ünnepelték az időseket

Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján először 1991-ben rendezték meg az idősek világnapját. Az intézkedés célja, hogy középpontba helyezzék a méltóságteljes öregkort, valamint az időseket visszaintegrálják a társadalomban.

A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata immár harmadik éve szervezett ünnepséget az idősek világnapja alkalmából. Idén számos Hargita megyei településen szervezték meg az ünnepet, amely révén köszöntötték az idősebb korosztályt.

Csíkszereda
Október 2-án Csíkszeredában, a Segítő Mária Gimnázium dísztermében került megrendezésre az idősek napja, amelyen elsősorban a Caritas gondozottai vettek részt, de a rendezvény nyitott volt bárki előtt. Az ünnepi műsort Bíró Anna tanítónő vezetésével a szentdomokosi másodikos gyerekek, illetve a Segítő Mária Gimnázium tíz diákja és vezetőjük, Simó Gáspár spirituális mutatta be. A gyerekek a Mátyás király és az igazmondó juhász című népmesét jelenítették meg. A gimnázium diákjai verses, képmeditációs elmélkedéssel, összeállítással kedveskedtek az időseknek. A meghívottakkal együtt mintegy hetvenen voltak jelen az ünnepélyen.
 
Gyimesfelsőlok
Gyimesfelsőlokon október 4-én került sor az ünnepségre, ahol 18 idős személy vett részt.

Az irányított beszélgetésben azokról az erőforrásokról beszéltek, amelyekből nap mint nap töltekeznek. Köszöntésüket követően Hargita Megye Tanácsának jóvoltából szeretetlakomára került sor.
 
Csíkszentgyörgy
Október 5-én Csíkszentgyörgyön tartották meg az idősek napját a családsegítő szolgálat munkatársai, ide több településről– Kozmásról, Lázárfalváról, Csatószegről, Szentsimonról, Szentmártonból, Menaságból – is eljöttek az idősek együtt ünnepelni a helyi lakosokkal.

A mintegy 80 idős ember mellett az ünnepségen a menasági negyedikesek is részt vettek. Tanítónőjük, Tulit Gabriella vezetésével az Az öregkor titkai címmel, külön erre az alkalomra készült előadásukat adták elő, amelynek alapgondolata, hogy idősek nélkül nem elképzelhető még a mesék világának társadalma sem, hisz az idősek azok, akik felhalmozott élettapasztalatuk következtében a megoldhatatlannak tűnő problémákra is megtalálják a megoldást.

A csíkszentgyörgyi polgármester és a segédlelkész is ünnepi gondolatokkal köszöntötte az idősebb korosztály tagjait, majd ezt követően két szentgyörgyi fiatal, Vitos Imre és Fehér Zoltán közel egyórás, ízes székely szófordulatokkal tarkított humoros előadása következett, ahol a résztvevők elmondása szerint „egy évre valót nevettünk”.

A csíkszentgyörgyi rendezvény szép példája a közösségi összefogásnak. Hargita  Megye Tanácsa mellett a felsorolt falvak polgármesterei, közbirtokosságai, családi vállalkozásai is támogatták lehetőségükhöz mérten ezt az eseményt. Ennek köszönhetően a környező falvakból autóbusz szállította a rendezvényre az időseket, ahol gazdagon terített asztallal fogadhatták őket.
 
Csíkszentdomokos
Október 8-án Szentdomokoson folytatódott az ünnepségsorozat. A Caritas otthoni gondozói szolgálatának munkatársai segítségével a felcsíki falvak mindenikéből jöttek idősek. Jelen volt és meleg szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket a csíkszentdomokosi polgármester, aki Szent Benedek jelszavára hivatkozva (ora et labora – imádkozzál és dolgozzál) hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy egy munkás élet után az idősebbek imával és bölcs meglátásaikkal támogassák a fiatalabb generációt, hogy hasznosaknak érezzék magukat még akkor is, mégha fizikai erejük már megfogyatkozott. 
 
Székelykeresztúr
Székelykeresztúron, a városi múzeumban szerveztek október 2-án ünnepséget az idősek számára. Első alkalommal került megrendezésre ez az esemény, amit nagy kíváncsisággal fogadtak az idősek. Hetvenhárom személy élvezhette azt a változatos műsort, amelyet a családsegítő szolgálat munkatársai készítettek elő és gondoskodtak, hogy valóban jól érezzék magukat az idősek. Kubanek Lídia üdvözölte az egybegyűlteket, őt követte a Petőfi Sándor Általános Iskola népdalcsoportja, végül Benyovszki Lajos polgármester mondott köszöntőt az időseknek.
 
Máréfalva
Máréfalván az idősek napján összesen 113-an vettek részt. A megjelent 41 idős személy mellett a fiatalabb korosztályt is szeretettel fogadták a Caritas munkatársai. Az alpolgármester köszöntése után a helyi Nyirő József Általános Iskola diákjai vidám gyerekműsorral szórakoztatták az időseket. Az együttlétet szeretetlakoma követte.
 
Gyegyószentmiklós
A családsegítő szolgálat együttműködött több szervezettel annak érdekében, hogy ezt a napot az idősek valóban ünnepként élhessék meg. A polgármesteri hivatal szociális osztályával és a Szent Erzsébet Öregotthonnal közösen szerveztek ünnepséget.

Az ünnepségen mintegy 120 személy vett részt, akik között külön megemlíthetjük a két öregotthon lakóit, a családsegítő szolgálat által működtetett idősek klubját, valamint a város azon időseit, akik meghívó vagy hirdetés révén szereztek tudomást az ünnepségről.
 
Gyergyóremete
A Szent Anna Szociális Központban tartották meg Remetén az idősek világnapját, ahol 35 személy vett részt az ünnepi műsoron. A polgármester köszöntése, a versek, énekek és a népdaltáncosok jókedvre derítették a jelenlevőket, aminek hatására az ünnepeltek is táncos lábbal belekapcsolódtak. Hálával és örömmel fogadták, hogy megemlékeztek róluk, és az a mondatuk, hogy „ezért érdemes volt megöregedni”, a szervezőket is elégedettséggel töltötte el.
 
Gyergyócsomafalva
Gyergyócsomafalván a Művelődési Központban szerveztek október 3-an ünnepséget az idősek számára. A rendezvényt a polgármester és a plébános köszöntője nyitotta meg, az ünnepély hangulatát emelték a Köllő Miklós Általános Iskola diákjai, és a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület citerás csoportja.
 

Ezúton is köszönetet mondunk Hargita Megye Tanácsának, a fent felsorolt helységek polgármestereinek, vállalkozóknak, közbirtokosságoknak, az ünnepi műsorokban résztvevőknek és vezetőiknek, valamint mindazoknak akikkel együtt tevékenykedve sikerült szebbé, meghittebbé tenni az ünnepet.