Idősek világnapja Hargita megyében

A Gyulafehérvári Caritas immár hagyományosan rendezvényeket szervez az idősek világnapja alkalmából

A Caritas munkatársai együttműködve a helyi érdekeltségekkel minden évben arra törekednek, hogy az idősödő embereket olyan ünnepi műsorral köszöntsék, amely megörvendezteti őket és mosolyt csal az arcukra. 
Hargita megyében az idén öt helységben került sor ilyen rendezvényre. A következőkben rövid beszámolók következnek, képekkel illusztrálva a szép pillanatokat:
 
Gyergyócsomafalva
Az idén negyedik alkalommal került megrendezésre Csomafalván az idősek világnapja. A rendezvényre a Caritas családsegítő szolgálata a csomafalvi önkormányzat és a római katolikus plébánia közös szervezése által a kultúrotthonban került sor szeptember 30.-án.
Az ünneplő program szentmisével kezdődött, amelyen az ünnepeltek áldásban részesültek. Ezt követte a kultúrotthonban tartott ünnepély, amelyet Vargyas Moni Gabriella vezetett a családsegítő szolgálat részéről. Bodó Péter plébános saját élettörténetéből merítve emlékeztette a jelenlevőket arra, hogy a jó Isten útjai kifürkészhetetlenek, csak ő tudja igazán, hogy kinek milyen hosszú a földi sorsa.
A Vaskertes Iskola részéről Elekes Gyopár tanuló Haydn szonátájának első tételét adta elő zongorán. Ezt követte Szathmáry János humoros beszéde. János bácsi humoros történeteit Köllő Nándor mesemondó, kezdő humorista előadása követte, aki a marosvásárhelyi színművészeti főiskola hallgatója.
Meglepetésként érte a csomafalvi időseket azon oklevél, amelyet a Caritas családsegítő szolgálatától kaptak a gyergyói régió legaktívabb időseiként. Az oklevelet Köllő Orsolya vette át a polgármesteri hivatal részéről.
A családsegítő szolgálat által szerveződő idősklub tagjai otthonról hozott, régi időre emlékeztető tárgyakat gyűjtöttek össze, amelyekből a szervezők kiállítást állítottak össze „Bezzeg az én időmben” címmel. A kiállítást végignézve a szépia képek által felelevenedtek a Budapesten szolgáló leányok, a katonasorozás előtt álló legények és a nagyszámú családok. De megcsodálhatóak voltak a színrejátszó alsó lepedők vagy azok a szőrmekendők, amelyek régen nélkülözhetetlenek voltak egy házasságkötés alkalmával.
A vállalkozó idős korúak versenyezhettek „A legfinomabb sütemény” díjért. A süteményeket háromtagú zsűri díjazta, azonban kóstolni mindenkinek szabad volt. Az agapét tovább színesítették a töltött kalácsok a Fapicom részéről, sütemények, bor és üdítő.
 
Gyergyószentmiklós
A polgármesteri hivatal, együttműködve Hargita Megye Tanácsával és a Caritas családsegítő szolgálatával, október elsején ünnepelte az idősek világnapját. A szentmisét követően az ünnepeltek a Korona nagytermében gyűltek össze.
Az önkormányzatok részéről Nagy István jegyző, majd Magyari Vencel köszöntötte az egybegyűlteket. Ezek után Vargyas Moni Gabriella osztotta meg gondolatait az idősekről való gondoskodás szükségességéről. Majd a Vaskertes Iskola diákjai előadásában furulya- és hegedűjátékokat és népdalénekeket hallhattak az egybegyűltek. Őket követte a Fábián Ferenc Amatőr Színtársulat humoros előadása.
A szervezők az idősödő korosztályt egy szál virággal és egy tábla csokoládéval ajándékozták meg. Az ünnepi műsor végén közös szeretetvendégség keretében oszthatták meg emlékeiket és gondolataikat egymással.
 
Gyergyóremete
Gyergyóremetén a Caritas családsegítő szolgálata, a helyi polgármesteri hivatal és a katolikus egyház segítségével szervezték meg az idősek ünnepét. A rendezvényre, amelyen több mint hetvenen jelentek, meg, a remetei közösségi házban került sor. Laczkó Albert Elemér polgármester köszöntőbeszédében a község idős lakói iránt érzett tiszteletét fejezte ki. Ezt követően Péter Róbert, a gyergyói családsegítő szolgálat munkatársa köszöntötte az ünnepelteket. Majd a helyi általános iskola III.B osztályos tanulói melegítették fel a szíveket népdalok és versek előadásával. Őket követte  Portik Edit tanítónő szavalata.
Bakos Antal plébános beszédében megható és mély gondolatok keretében szemléltette a különböző életkorok feladatait, kiemelve az idős kor sajátosságait.
Portik Edit tanítónő osztálya a háttérben szavalva és a színpadon előadva jelenítették meg Mécs László „A királyfi három bánata” szívhez szóló versét. Majd vetítés következett a részvevők fényképes emlékeikből. A pohárköszöntő után Simon István, Májer Róbert és Köllő Gergely trió előadásában népzenéket hallgathattak az ünnepeltek, amelyet közös éneklések követtek.
Az ünnep hangulatát emelték Mincsor Erzsébet és Portik Edit tanítónők diákjainak fellépései, Laczkó Albert Elemér polgármester virágtámogatása, Laczkó Endre csokoládé-ajándéka, a remetei REMISZ ifjúsági szervezet lányainak önkéntes segítkezése, Simon István és társai élő zenéjének hangulata és nem utolsó sorban Nagy Hajnalnak, a közösségi ház adminisztrátorának és munkatársainak segítőkész jelenléte.
                            
Gyimesfelsőlok
Az idősek világnapja alkalmából a Caritas gyimesfelsőloki otthoni beteggondozó központjának a székhelyén a családsegítő szolgálat által működő idősek klubja is ünnepelt. Az ünnepséget diákok csoportja egy kis műsorral tette emlékezetessé: énekeltek, szavaltak, könnyeket csaltak elő időseink szeméből, majd egy szál virágot és egy emléklapot adtak át minden résztvevőnek. Az ünnepség végén agapé következett, amelyben kötetlen beszélgetések alakultak ki, és visszaemlékezéseket hallgathattak meg az idősek részéről. Hálásak voltak ezért a napért, köszönetet mondtak a szervezőknek, ezért a felejthetetlen élményért. Köszönjük a Filo virágüzletnek, hogy kedvezményesen adott virágot és ezáltal 30 gyimesfelsőloki idősnek szerezhettünk örömet.
 
Máréfalva
Máréfalva apraja-nagyja ünneplőbe öltözött október első délutánjára, közel százharmincan gyűltek össze. A település legidősebbjeit ünnepelték előbb a szentmisén, majd a kultúrházban.
A Caritas székelyudvarhelyi családsegítő szolgálata, a helybeli önkéntesek és a polgármesteri hivatal által szervezett program keretében a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek csoportja ünnepi műsorral lepték meg a templomban a szépkorú közösséget, és ajándékul saját készítésű, virággal díszített jókívánságot nyújtottak át. A művelődési házban a szervezők nevében Sándor István szociális munkás köszöntő gondolatokkal, Bíró Ildikó önkéntes koordinátor pedig szavalattal kedveskedett. A Csemete óvodás csoport „A játék” című táncos előadása után a kisiskolások népdalokat játszottak furulyákon, majd kánonokat és gyermekdal-feldogozásokat szólaltattak meg. Szavalat után a felnőtt kórus különböző énekekkel és szüreti rigmusokkal örvendeztette meg az egybegyűlteket.
A pohárköszöntő után a kitűnő hangulatú szeretetvendégség végeztével minden idős széles mosollyal, virággal térhetett haza. Köszönet a Frieske Pan pékségnek és az Ibolya virágüzletnek a nagylelkű támogatásáért.
 
A rendezők nevében elmondható, hogy az idősek világnapját ünnepelni öröm. Nemcsak az idősek számára, hanem a szervezők számára is, hiszen a sok mosolygós arc, jókívánság, az, hogy bepillanthattak az idősebb generáció történetébe, életvitelébe, olyan értékkel gazdagította a résztvevőket, amelyre támaszkodni lehet az élet adta kihívások során is. (Vargyas Moni Gabriella)