Idősek világnapja Hargita megyében

Az időseket ünnepelte a Caritas Hargita megye több településén az idősek világnapja alkalmából

A Gyulafehérvári Caritas családsegítő szolgálata immár negyedik alkalommal szervezett ünnepséget az idősek világnapja alkalmából. Ebből az alkalomból szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben egyszer köszöntjük őket, de szeretetüket, bölcsességüket az év minden napján érezzük. Ők hordozzák generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, amelyek be vannak kódolva valamennyiünk génjeibe. Figyelnünk kell rájuk, hiszen ők azok, akik végigélve egy örömökkel és küzdelmekkel teli életet, az idős kor bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgokat, és tudják, mi az a jó, amit tovább kell adni, és mi az a rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövő generációknak.
 Idén négy helységben szervezték meg az ünnepi programot.
 
Gyimesfelsőlok
Az idősek világnapja alkalmából a Caritas gyimesfelsőloki otthoni beteggondozó központja székhelyén működő idősek klubja is ünnepelt. Az ünnepségen huszonöten vettek részt. A családsegítő szolgálat részéről Rétyi Julianna köszöntötte az időseket, méltatta a megtett életutat, méltósággal megélt életet és azt a sok tapasztalatot, amit a következő generációnak átad ez a nemzedék.
Papp Andrea és Papp Beáta a fiatal generáció részéről gyimesi népdalokkal tették színessé a napot.
A szervezők az időseket egy-egy szál szegfűvel és emléklappal ajándékozták meg, amely után agapé és az idősek bemutatkozása következett. Végezetül gyimesi nótákat énekeltek az idősek, amelybe mindenki bekapcsolódott. Megfiatalodva, felüdülve távoztak az egybegyűltek. Hálásak voltak ezért a napért, hogy rájuk is gondoltak, és felejthetetlen élményben volt részük.
Az otthoni beteggondozó központ munkatársai vállalták, hogy felköszöntik azokat az időseket, akik betegségük miatt nem tudtak eljönni.
Köszönet Hargita Megye Tanácsának a rendezvény támogatásáért.
 
Máréfalva
A helyi nyugdíjas klub az idő­sek világnapján nyi­tot­ta újra kapuit. A máréfalvi művelődési házban ünne­pi műsorral, zenés-képes gondolatokkal, virággal és szeretetvendégséggel köszöntötték az időseket. A székely­udvarhelyi csa­lád­segítő szolgálat, valamint a helyi polgármesteri hivatal rendezvényével megnyílt a má­sodik klubévad. Bartalis Piroska szociális mun­kás, a klub szakirányítója jó­kívánságai után az iskolásoké volt a színpad. Nép­dal­csokruk, szólóik, a csalimese, a gyermekjátékok jó kedvre de­rítették a legidősebbeket is, ü­zenve nekik: „Napjaidat szám­lálni ne legyen terhes!” Dá­vid Izabella tanárnő ünnep­kö­szöntő csoportját szívből jövő tapssal jutalmazták.
Kivetített képek alapján jó­kedvűen idézték fel a nyári ki­rándulás emlékeit. Minden részt­vevőt megajándékoztak a fényképekkel. Majd meg­be­szélték a soron következő klub­tevékenységet.
 
Gyegyószentmiklós
A Caritas családsegítő szolgálata a polgármesteri hivatal szociális osztályával és a Szent Erzsébet Öregotthonnal közösen szervezte meg az idősek világnapját Gyergyószentmiklóson. A több mint négyórás programban volt szentmise, köszöntők, zeneiskolás gyerekek játékai, gyerektánccsoport előadása, az idősek vallomásai az időskor szépségéről, értékéről, a csíkszentgyörgyi Székely Góbék humorelőadása Vitos Imre és Fehér Zoltán szereplésével és szeretetlakoma.
Az ünnepségen megközelítőleg 150 személy vett részt a város két öregotthonából, a családsegítő szolgálat által működtetett idősek klubjából, valamint a város azon idősei, akik meghívó vagy televíziós, újság- és templomi hirdetésből szereztek tudomást az ünnepségről.
A gyergyószentmiklósi rendezvény szép példája volt a közösségi összefogásnak. Hargita Megye Tanácsa mellett a polgármesteri hivatal, civil szervezetek, vállalkozók lehetőségükhöz mérten támogatták az eseményt.
 
Gyergyócsomafalva
A gyergyócsomafalvi ünnepségen, amelyet a helyi művelődési központban tartottak, a mintegy 80 idős ember mellett részt vett a csomafalvi Petres Ignác ifjúsági Zenekar is karmesterük, Csiki Tibor tanár vezetésével. Az időskor szépségei címmel külön erre az alkalomra készült előadásukat adták elő. A csomafalvi polgármester ünnepi gondolatokkal köszöntötte az idősebb korosztály tagjait, majd ezt követően két csíkszentgyörgyi fiatal, Vitos Imre és Fehér Zoltán közel egyórás, ízes, székely szófordulatokkal tarkított humoros előadása következett.
A műsort követően Hargita Megye Tanácsának és a Gyulafehérvári Caritas támogatásával közös agapéra hívták az időseket és felköszöntették őket egy-egy szál virággal és csokoládéval. (Vargyas-Moni Gabriella)