Idősek világnapja Maros megyében

A Gyulafehérvári Caritas két Maros megyei településen is megünnepelte az idősek világnapját

Nyárádremete
Első alkalommal szervezték meg a nagyközség nyugdíjas lakosainak köszöntésére az idősek világnapját a nyárádremetei oktatási intézményben. A rendezvény szervezői a Caritas családsegítő szolgálatának és az otthoni gondozói programjának munkatársai, valamint a helyi önkormányzat és a Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola igazgatósága voltak.
Az intézkedés általános céljához hűen a méltóságteljes öregkor középpontba helyezésének és az idősekre való odafigyelés céljával jött létre ez az ünnepi alkalom is. A rendezvényre harmincegy nyárádremetei idős jött el és ismerte el, hogy ez az életszakasz is megélhető értékként, pozitívumként.
Az ünnepi alkalom nyitásaként Szabó Attila, Szováta és Nyárádremete térségének családsegítős szociális munkása köszöntötte az egybegyűlteket, majd Incze Magdolna, a helyi iskola aligazgatója szólt a megjelentekhez. Szántó Zsófia tanuló szavalatát követően az idősek az időskor szépségeit gyűjthették össze kisebb csoportokban Bartis Kinga irányításával. Olyan jellegzetes életkori szépségek fogalmazódtak meg, mint a tapasztalatok sokasága, az egészség, a békesség, a nyugalom, az unokák társasága vagy az Isten-hit.
Szép gondolatokat osztott meg a hallgatósággal Albert Imola pszichológus Gabriel Garcia Marquez tollából, ezt követte Bitai Géza tanár szavalata. A versek, felolvasások között igény szerint lehetőség volt a közös éneklésre.
A program zárásaként aprósüteményekkel kínálták meg a megjelenteket, a közös teázás után pedig emléklapokat, valamint a Citril Gold Kft adományából származó virágokat nyújtották át a szervezők az ünnepelteknek.
A jövő tervei között szerepel Maros megye más településein is hasonló csoportok működtetése együttműködésben a helyi hatóságokkal, intézményekkel.
 
 
Szováta
Az előző évi rendezvénytől eltérően az idősek világnapja alkalmából ezúttal kirándulással lepte meg a szovátai nyugdíjasok szeretetcsoportjának tagjait a Caritas családsegítő szolgálata. A kirándulás útvonala Szováta – Erdőszentgyörgy – Kőrispatak – Székelykeresztúr – Farkaslaka – Szováta volt.
A helyi közszállítási vállalat által utaztatott csoport első állomásaként a bözödújfalusi emlékművet, az egykori településnek emléket állító siratófalat tekintették meg, majd a kőrispataki szalmakalap-múzeumba látogattak el. A létesítmény egyik megálmodója és fenntartója, ifj. Szőcs Lajos mutatta be a múzeumot és a hozzá kapcsolódó kőgyűjteményt, mindennapi életét és látogatottságát, majd a csoporttagok emléktárgyakat szerezhettek be a múzeumi kis boltból. A közös ebéd előtt elmaradhatatlan volt a csoportos és egyéni fényképezés. Ugyanakkor megrendelték az ottlétüknek emléket állító táblácskát, amit a tervek szerint tavasszal lepleznek majd le a következő kőrispataki kirándulás alkalmával.
Az ebéd elfogyasztása után Vass Berta néni emlékeztetett az aradi vértanúkra, majd Tóth Albert, a csoport önkéntese köszönte meg a Szőcs családnak a kifogástalan fogadtatást.
Székelykeresztúron a Petőfi Sándor-szobor megtekintése szerepelt a programban, Farkaslakán pedig Tamási Áron sírjánál tartottak pihenőt. Az utazás során Elekes Béla, Mester Zoltán és Márton Béla rendszeresen és részletesen ismertették a látnivalókat, bemutatták a műemlékeket a csoporttagoknak, helyspecifikus adomákkal is szórakoztatva őket.
A részvevők közül egyesek életükben most először jutottak el a bejárt tájakra, másoknak emlékidézést is jelentett ez a nap, a gyerekkorukkal, rég látott rokonaikkal, ismerőseikkel való találkozást, hiszen a szülőfalvaikat láthatták viszont. A tartalmas nap anyagi fedezetét, az utazási költségeket a Caritas-szervezet mellett a szovátai szakszervezet, a Paula Robert Kft, a Silk Design Kft és Néma Zoltán támogatásából sikerült összegyűjteni. Köszönet érte. (Szabó Attila)