Ifi csoport az ozsdolai Kishilibben

Az Ozsdolához tartozó Kishilibben élő roma fiataloknak heti rendszerességgel szervezünk csoportfoglalkozásokat, minden szerda délután. A foglalkozásokra az Ozsdolai Helyi Tanács biztosítja a termet.

A csoportos foglalkozásokat eleinte ismerkedéssel, bemutatkozással kezdtük különböző játékok révén, majd a közösségépítő tevékenységekre helyeztük a hangsúlyt.

A fiatalokat a csoporttevékenységek keretében arra neveljük, hogy nagy felelősségük van abban, hogyan alakul közösségük, környezetük jövője, ugyanakkor felhívtuk figyelmüket az önkéntesség, a szolgálat fontosságára is.

Több közösségi rendezvényünkön – mint pl. szemétszedés, hirdetőtábla felszerelése, nyári foglalkoztató program szervezése gyerekeknek – önkénteskedtek roma fiatalok a közösségből. A csoporttevékenységeken kívül voltunk egy nap kirándulni a közeli erdőben található Kőlik-barlanghoz, ahol a fiatalokkal közösen tölthettünk egy napot a természetben. Volt, amikor filmklubot szerveztünk számukra különböző, nevelő célzatú filmeket néztünk meg a csoport tagjaival, majd közösen megbeszéltük a film tanulságait.

A fiatalok rendszeresen részt vesznek a csoportos foglalkozásokon, sőt egyre nagyobb igényük van, hogy részt vegyenek közösségépítő tevékenységeken, hogy együtt töltsék el szabadidejüket, sportoljanak, mozogjanak, és együtt legyenek. Szeretnék, ha télen közösen mennénk korcsolyázni és szánozni, már azt is megbeszélték, hogy ki tudja az ismerősétől elkérni a szánt vagy a lovat.

Igényük van rá, hogy jobban megismerjék a Kishilib történetét, régi képeket nézzenek, idősekkel beszéljenek erről, hogy jobban megértsék és átlássák lakótelepük múltját és jelenét. Érdekli őket a cigányság eredete, története és jelen helyzete.

Lehangoló adat, hogy  a csoport tagjai közül többen otthagyták az iskolát, mivel a szülők munkakeresés céljából kivitték őket külföldre, és mivel ott sajnos nem járatták iskolába, ezért a gyerekek kimaradtak az oktatási rendszerből. A csoportból csupán ketten jutottak el a 12. osztályig, közülük egyiknek nem sikerült az érettségije és már is lemondott róla, a másik fiatal jövőben fog vizsgázni.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy saját érdekük, hogy sikeresen befejezzék iskolai tanulmányaikat, és leérettségizzenek, de sajnos a szülők nem következesek és nem szigorúak e tekintetben.

Következtetésként elmondhatom, hogy nagyon lelkesek a fiatalok, nyitottak az újra, ők tanulni és fejlődni szeretnének.

(Péter Szabolcs)