Ingázó gyerekek

A Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés programjának köszönhetően a háromkúti gyerekek folytathatják iskolai tanulmányukat.

A földrajzi viszonyokat tekintve Háromkút elszigetelt település, az alapvető szociális szolgáltatások, intézmények hiánya mellett közlekedési, infrastrukturális problémákkal is találkozunk, az úthálózat rossz állapota és a tömegközlekedés teljes hiánya miatt. Télen a havazások miatt sokszor hetekre járhatatlanná és teljesen elszigeteltté válik a település. Ezen problémák leküzdésére és megoldására törekszik nap mint nap a háromkúti falugondnok.

A településen 2004-ben indult az első, a Caritas által működtetett falugondnoki szolgálat és azóta is működik.

Minden továbbtanulni vágyó gyermek 11 éves korától Gyergyószentmiklóson, Gyimesfelsőlokon, illetve Gyergyószárhegyen jár iskolába, mivel a faluban csak általános iskola van. Tömegközlekedés és más közlekedési forma hiányában a falugondnok oldja meg a diákok szállítását is a különböző tanintézmények kollégiumaiba. Általában kéthetente felváltva járnak haza a diákok a különböző kollégiumokból, egyik hétvégén a Gyergyószentmiklóson és Szárhegyen tanuló diákok, másik hétvégén pedig a Gyimesfelsőlokon tanuló diákok.