Isten átalakító szeretetének vonzásában

Elsőlelkigyakorlatos élmények és csapatépítés a csíkszentimrei kallódó csoporton belül

Megtapasztalni Isten csodálatos jelenlétét életünkben és a közösségünkben, felkészülni a feltámadás megünneplésére, ráhangolódás egymásra, csapatépítés – ezek voltak a célkitűzései, annak a nagyböjti lelkigyakorlatnak, amit a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálatának munkatársaként szerveztem meg, a szentimrei kallódó csoport részére.

A kallódó csoport másfél éve működik Csíkszentimrén, azzal a céllal, hogy a vidéken élő fiatalok életminőségét javítása, aktivizálja, a fiatalokat ösztönözze az önállóságra és a későbbi munkára, hogy saját településükön különböző programokat szervezzenek, és ez által bevonják, megszólítsák a fiatal társaikat is.

A másfélnapos lelki- és csapatépítő programot március 22 és 23-án, Csaba testvér csíksomlyói Szent István otthonában tartottuk, ahol lehetőségük volt a fiataloknak elcsendesedni, magukra figyelni, hitben és csapatban erősödni. Mihály Imre római katolikus lelkészt kértem fel, hogy lelkileg is rázza fel a csoportot, és segítse a fiatalokat a hit örömének a megtapasztalásában. A 8-9. osztályos fiatalok – akik közösen, életükben először vettek részt lelkigyakorlaton – már a legelejétől befogadták és megkedvelték a fiatal lelkészt, így szívesebben nyíltak meg és kapcsolódtak be a csoportos beszélgetésekben is.

Mindenki kellemesen csalódott Mihály Imre atya megjelenésekor, jókedve, energiával teli énje, lendületessége magával ragadott minket, na meg az előadásai is tartalmasak, nagyszerűek voltak, melyekből megértettük, hogy a Jóisten nem szigorú és merev, hanem tud laza és játékos is lenni.
Énbennem sok minden átértékelődött az Istennel való kapcsolatomban, és a csoporttal kapcsolatosan is. A lelkigyakorlat programja (ima, elmélkedés, lelki beszélgetések, filmnézés, Tau keresztkészítés) fiatalosan volt összeállítva. Elcsodálkoztam azon, hogy a több ezeréves hagyományokon alapuló vallásunkat, ilyen „lazán” is fel lehet fogni, és nem kell teológusnak lenni ahhoz, hogy megértsük Isten irántunk tanúsított szeretetét és az Ő akaratát –
mondta el élményeit Balog Apollónia.

Nem csak lelki élményekkel gazdagodtunk, szombaton délután belátogattunk a csíksomlyói Ferences Kolostor alagsorában, ahol Sebestyén testvér (OFM), tartott műhelymunkát: itt a fiatalok különböző méretű kulcstartókat és Tau kereszteket faragtak, melyeket haza is vihettek, és magukkal vitték a Tau kereszt üzenetét, amely jele a bűnbánatnak és a Krisztusban megújult életnek, a kiválasztottságnak és a küldetésnek.

Jót tett a csapatnak ez a másfélnapos lelkigyakorlat, sikerült jobban összekovácsolódni, és a következő akció szervezésekor egy összeforrottabb csapattal dolgozhatunk együtt.

(Péter Szabolcs)