IV. Mária Út Konferencia

Október 16-18. között tartják a csíksomlyói Hotel Salvatorban A Mária Út és a szakrális központok szerepe a Kárpát-medencében című IV. Mária Út konferenciát. A rendezvényen a Mária Út jelentőségét hangsúlyozva, jó példák bemutatásával kívánnak hozzájárulni Csíksomlyó szakrális és turisztikai központként való fejlődéséhez. A Mária Út Közép-Európa zarándokútja, amely mindenki felé nyitott, aki a kulturális, lelki vagy természeti értékeket keresi. Hármas célja egy vonzó, értékeket hordozó zarándokhálózat létrehozása,a kereszténység értékeinek megőrzése és továbbadása, valamint Közép-Európa vallási és kulturális értékeinek megismertetése a világgal. A Mária Út kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 kilométeres távon. Csíksomlyó nemzetstratégiai szerepének és szakrális erejének kiaknázása azért fontos, mert hozzásegít a keresztény értékek megőrzéséhez, a nemzeti, lelki megújuláshoz. A konferencia meghívója >>> A konferencia programja  >>> A programból, előadásokból tallóztunk: • Csapai Árpád Szilárd, a Sapientia EMTE lelkésze: Csíksomlyó transzcendenciája a međugorjei tapasztalatok fényében • Mosolygó Tibor, a máriapócsi kegyhely lelki igazgatója: Máriapócs szerepe a társadalomban • Dénes Anita, a Ferences Rendtartomány Fons Sacer belső egyházjogi személy projekt koordinátora: Mátraverebély – Szentkút • Fr. Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója: Csíksomlyó szerepe • Balla Barnabás pálos szerzetes: Csíksomlyó és Częstochowa a pálosok szemével • Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma: A vallás szerepe a nemzeti megújulásban • Anton Wintersteller, az ausztriai zarándokutak projektvezetője: Ausztria • Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója: Csíkszentdomokostól Csíksomlyóig – Márton Áron-emlékhelyek • Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke: Csíksomlyó szerepe a megye életében • Tövissi Zsolt műépítész: Csíksomlyó szerepe a város életében Fő támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság, Budapest. Szervezők, védnökök: Csíksomlyói Ferences Kolostor, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Erdélyi Mária Út Egyesület, Mária Út Egyesület. Társszervezők: Magyarország Főkonzulátusa – Csíkszereda, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Partnerszervezetek: Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, Erdélyi Kárpát Egyesület, Gyulafehérvári Caritas, Salvator Hotel, Pro Educatione Egyesület, Romániai Magyar Cserkészszövetség.