Jakab Antal-emlékdíj a Szent Erzsébet Öregotthonnak

Hatodik alkalommal adták át a Jakab Antal emlékdíjat Gyergyószentmiklóson a Szent Erzsébet Öregotthon kápolnájában 2015. július 11-én.

A Jakab Antal Keresztény Kört a neves erdélyi püspök rokonai és tisztelői alapították azzal a céllal, hogy fenntartsák a néhai megyéspüspök emlékét, szellemi örökségét. Fontosnak tartják, hogy elismerésben részesítsenek olyan személyeket, intézményeket, szervezeteket, akik Jakab Antal által képviselt értékeknek megfelelően tevékenykednek és munkálkodnak a jelen korhoz igazodva.

A Jakab Antal Keresztény Kör 2015. évi kitüntetettje a 25 évvel ezelőtt alapított Gyulafehérvári Caritas gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthona valamint a Keresztény Szó havi- és Vasárnap hetilap, az azokat kiadó, egyúttal más katolikus kiadványokat is megjelentető Verbum Keresztény Kulturális Egyesület.

Az öregotthonnak szánt díjat Magyari Vencel igazgató vette át, köszönetet mondva munkatársainak. Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános szavait, amely az otthon történetét, a munkatársak munkáját méltatta,  Sajgó Balázs a Gyulafehérvári Caritas lelkivezetője tolmácsolta.

Az elismerést  Varga Gabriella újságíró (Budapest) és Ft. Dr. Vencser László, a Gyulafehérvári Caritas első igazgatója, jelenleg a Ausztriában élő nem német anyanyelvű katolikusok pasztorációjáért felelős intézmény igazgatója, a Jakab Antal Keresztény Kör és a díj alapítói adták át. A díj Kolozsi Tibor szobrászművész által alkotott bronzplakettből, díszoklevélből és pénzbeli adományból áll – az elismeréssel járó 500-500 eurós összeget a díjazottak ausztriai partnerintézményei duplázták meg, így a linzi Kirchen Zeitung egyházmegyei folyóirat, illetve a Felső-Ausztriai Caritas. Az idei évben a díjátadó rendezvény fővédnöke Exc. és Ft. Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Karitász elnöke, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója volt. Az ünnepségen jelen voltak a Jakab Antal Keresztény Kör alapítói, a marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes tagjai, akik énekükkel emelték az ünnep hangulatát, a Gyulafehérvári Caritas munkatársai, az otthon bentlakói, a Keresztény Szó és Vasárnap lapok szerkesztő munkatársai, valamint a helyi- és keresztény média képviselői. A Jakab Antal-emlékdíj eddigi kitüntetettjei: 2010: Veres László nyugalmazott lelkész, szentszéki tanácsos és Tokay Rozália, a Kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulatának elnöke 2011: Páfi Géza mártír sorsú lelkipásztor és dr. Antal Zoltán csíkszeredai sebész, Jakab Antal kezelőorvosa 2012: P.Bakó Béla, Pál testvér, ferences szerzetes, valamint a Mustármag közösség és a Szent Cecilia Együttes 2013: Kémenes Lóránd Zoltán lelkipásztor és dr. Puskás Károly főorvos 2014: Salamon József plébános és Kolumbán Csilla tanár (Lőrincz Beáta)