Jobb adni…

Karácsonyi ünnepség a Budvári Szociális Központban

A Gyulafehérvári Caritas Székelyudvarhelyi Roma közösség társadalmi beilleszkedését támogató programja a Tompa László Általános Iskolával együttműködve egy olyan karácsonyi rendezvénysorozattal szeretné lezárni az idei tevékenységét, amelynek mottója ”Jobb adni…”, ahol azt szeretnénk, hogy a programban résztvevő gyerekek megtapasztalhassák milyen érzés adni az által, hogy megajándékozzák a többi iskolába járó tásaikat.

E kis karácsonyi ünnepség 2013. december 18-án, délután 15 órai kezdettel kerül megrendezésre a Budvári Szociális Központban. Ugyanott délután 14 órai kezdettel a programban dolgozó munkatársak beszámolnak az érdeklődőknek az eddigi tapasztalataikról. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A Székelyudvarhelyi Roma közösség társadalmi beilleszkedését támogató programról

2013. szeptember elsejétől indult be Székelyudvarhelyen a Gyulafehérvári Caritas Roma közösség társadalmi beilleszkedését támogató programja, két munkatárssal, egy szociális munkással és egy szociális pedagógussal. A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal támogatását élvező program a Budvári Szociális Központban kapott helyet.

Hosszútávú célkitűzései: 

<strong>- </strong>létrehozni a Budvári Szociális Központban egy olyan közösségi szolgáltatáscsomagot, mely hosszú távon hozzájárulhat a helyi roma közösségnek a társadalomba való beilleszkedéséhez,

– támogatni a budvári roma gyerekeknek a formális oktatásban való részvételét olyan délutáni foglalkoztatások biztosításával, melyek lehetővé teszik ezen gyerekek iskolai teljesítményének az erősítését, szociopszichopedagógiai rehabilitálásukat, szocializációs hiányosságaiknak pótolását, és ezáltal a kiegyensúlyozott életvitelhez való hozzászoktatásukat.

Eddigi megvalósítások:

Szeptembertől elkezdődött a napi rendszerességgel tartott délutáni foglalkoztatás két osztály számára, ahol a házi feladatok elkészítése mellett a gyerekek alapkészségeinek és képességeinek a fejlesztésére is gondot fordítottak.  Az I. és III. osztályokból összesen 37 gyerek vett részt szeptember-december periódusban a délutáni foglalkozásokon.

A szeptemberi tevékenységek lehetővé tették, hogy a program alkalmazottai megismerkedhessenek a gyerekekkel illetve azok családjaival a szülőértekezletek és a családlátogatások során.

Októberben megvalósult a programban részt vevő gyerekek képességeinek a felmérése, ami lehetővé tette, hogy a továbbiakban a délutáni foglalkoztatások célkitűzései mindkét csoportban azokra a hiányosságok fejlesztésére fókuszáljanak, amelyek a felmérés eredményeiből megmutatkoztak. Az I. osztályos gyerekek esetében a továbbiakban nagy hangsúlyt fektettek finommotorika és a mozgáskoordináció fejlesztésére, illetve a III. osztályban az írás és olvasás gyakorlására.

November végén mindkét csoportban a szülők közösen készítették el a gyerekeik számára a csoport adventi naptárát, mely minden nap kisebb meglepetésekkel ajándékozta meg a délutáni foglalkozáson résztvevő gyerekeket. Mikulás napján 92 budvári iskolás és óvodás roma gyerek vihette haza örömmel a „cipődobozba” bújtatott ajándékjait.

Reményeink szerint 2014-től kezdődően tovább bővülhet a program, a gyerekek mellett a fiatalokkal és a felnőttekkel is elindul a felzárkóztató munka, a közösségben felmerült igényeknek megfelelően.

Leskó Barbara, szociálpedagógus

Kosztándi Teréz, programfelelős