Heti útravaló, évközi 13. hét

Talán sokan ismerjük a kötéltáncosról szóló történetet, amikor az emberek összegyűlnek, hogy megnézzék művészi mutatványát. A nagy szakadék fölött kifeszíti a kötelet, és megkérdi a jelenlévőktől: hiszitek, hogy egy taligát áttaszítok a szakadék fölött? Az emberek egyöntetűen válaszolják: persze, hisszük. Rendben van – válaszolja kötéltáncos, – most arra kérek valakit, hogy üljön bele a taligába…

Hatalmas a csend, nem jelentkezik senki… Aztán végül egy kisgyerek jelentkezik, és beül a taligába. Miután a kötéltáncos áttaszítja a taligát a szakadék fölött, megkérdezik a gyermektől: nem féltél? Dehogyisnem – válaszolja a kisgyermek, – csak hát édesapám a kötéltáncos.

Ez az igazi hit: a kisgyerek is fél, de tudja azt, hogy édesapja a kötéltáncos, és Ő nem akarhat rosszat, még a szakadék fölött sem!

Az evangéliumi történetben egy tizenkét éve beteg asszony érinti meg Jézust a tömegben (Mk 5,25-34). Az asszony hitével kapcsolatban két gondolat fogalmazódott meg bennem:

Az asszony azt tette, amit a Jelenések könyvében olvashatunk Jézus kinyilatkoztatásából: „Végy tőlem tűzben kipróbált aranyat” (Jel3,18).

Ez azt jelenti, hogy sok mindenbe vethetem bizalmamat, de van egy „rövid út”: KÖZVETLENÜL TŐLE ELVEHETEM EZT AZ ARANYAT ÉRŐ – HITET!

Az Isten ugyanis „lenyúl” minden emberért, csak mi vagyunk azok, akik nem állunk be az „isteni lenyúlás vonalába” és így nem érjük el egymást: vagyis én nem érem el Őt!

Ha keresem és kutatom őszinte szívvel Őt, akkor ráérzek erre az „isteni lenyúlás vonalára” és megtörténik a találkozás.  A tizenkét éve beteg asszony is hosszan keresett, de ráérzett a pillanatra, amikor megtörténhet a találkozás. Megérinti Jézust és bekövetkezik a gyógyulás.

Hosszú volt az út, de megszületett a találkozás és a gyógyulás.

Annyi mindent elveszítek életem folyamán, de ezért a találkozásért – és az ebből fakadó gyógyulásért – érdemes élni. Ez ad értelmet! Ez az igazi élet!

A jövő héten figyelhetem Isten „jeleit”, megjelenéseit. Keressem meg azt a helyet, ahol ráérzek jelenlétére. S akkor megérinthetem Őt… És Ő is engem.

Áldott Hetet és jó találkozást!

Sebeinkre gyógyulást!

Sajgó Balázs