A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan

EVANGÉLIUM Bölcs 6, 12-16

Heti gondolat november 13-20.:

A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és rátalálnak, akik keresik. Már előre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja” – olvassuk a Bölcsesség könyvében (Bölcs 6, 12-16)

Sokat forgunk önmagunk körül, amíg felismerjük, hogy a bölcsesség nagyon közel van hozzánk. Ha Istent valóban szerető (és nemcsak parancsait megtartó!) emberek akarunk lenni, ezt az alapigazságot közel kell engednünk szívünkhöz.

A Bölcsesség Lelke önmagunkhoz akar elvezetni.  Mi sokszor irigyeljük mások sorsát és elégedetlenek vagyunk a magunkéval. Miért?

Két okból:
1. Mert összehasonlítjuk magunkat mással, és ez nem igazán tud igazi boldogságot eredményezni. A magunk élete helyett másokét fogjuk élni.
2. Mert munka nélkül szeretnénk fejlődni.

A naggyá válás vágya természetes, de nem mindegy, hogy milyen áron akarunk nagyokká válni! Munka nélkül nem megy. Én itt a belső munkára gondolok smiley, az Úrral való időzésre.

Az Úrral való időzés segít rendet vinni gyakorlati életünkbe. És olyan tisztán látást ad, mely nélkül nem képzelhető el az igazi bölcsesség. Aki napját az Úrral kezdi, az tudja szívét az Ő jelenlétében megőrizni mindhalálig. Így kezdődik a mennyország mindennap, s aki ezt felismeri már bölcsességre tett szert. Világosságodból adj, olajodból ne adj! (Mt 25,1-13). E bölcs mondás értelme, életed világítson, mint a fény, de a kegyelem támasztotta hitet, mely Krisztusból forrásozik, soha ne add el: kényelemből sem és a korszellem hatására sem. A kényelem és a korszellem tévútra vezet. „Aki a korszellemmel köt házasságot, hamar özvegységre jut.” (Prohászka Ottokár püspök).

Amelyik pillanatban nem akarsz jobb lenni, megszűntél jó lenni. Igen, bejárhatunk egy nagy kerülő utat, megkerülhetjük a fejlődés útját, de amitől elmenekülünk, úgyis végig kell egyszer járni. Erre a munkára kell igent mondanom, ezt más nem végezheti el sosem helyettem, és így alakul ki bennem is a krisztusi lelkület!

Ezzel a munkával állandóan a készenlétet tartom ébren magamban, ahogy az öt okos szűz is tette (Mt 25, 1-13). Éberek voltak, figyeltek a mindig bennük szóló isteni hangra, és azt követték! Ezért voltak okosak. Ezt az okosságot adja meg nekünk is a Bölcsesség Lelke! 

(Sajgó Balázs)