A királyi élet közel visz Krisztus Királyhoz

EVANGÉLIUM Lk 23, 35-43

Heti gondolat november 24-30.:

Amíg az egész egyházi év folyamán a tanító Jézussal találkozunk, Róla hallunk történeteket, találkozásait és gyógyításait olvassuk, addig az egyházi év utolsó vasárnapján a Megfeszített Krisztus képe tárul elénk, és ezzel valamit kezdenünk kell. Elmehetünk e kép mellett, elmenekülhetünk előle, de előbb-utóbb újra szembetaláljuk magunkat vele, mert azt sugallja számunkra: szembe kell nézned a szenvedéssel, ahhoz, hogy átjuss a Fénybe. Örökségünk a fény, de ez csak szenvedés árán születik meg. Persze, olyan szenvedés árán, amelyben nem vagyunk egyedül. Egy prédikációban hallottam: a Kereszt egyik oldalára Krisztus van megfeszítve, a másik fele a mi részünk. Ha tudjuk, hogy szenvedéseinkben nem vagyunk egyedül, és Krisztus Király a másik oldalon velünk van minket erősítve, akkor terheink édes igává változnak…

Krisztus trónja a kereszt és nekem állást kell foglalnom, hogy Őt szemlélem, vagy közömbösen odébb megyek… Ha halasztgatom, még nagyobbá válik a teher!

Az evangéliumi rész képei segítenek…

Krisztus Király arca arra is meghív bennünket, hogy királyságát ne világi szemszögből nézzük, hanem megértsük ennek különlegességét és akkor királyi életet élhetünk…

Miért különleges ez a Király?

  1. Mert egyszerű embernek születik. Nem palotában, hanem istállóban. Az egyszerűséget választja. Ácsmunkát végez. Megérteti velünk, hogy a királyi élet első lényeges eleme az egyszerűség. Nem a komplikált, bonyolult élet a királyi élet, hanem az egyszerű, őszinte élet.
  2. A királyi élet másik fontos eleme: a megszokás rabságából való kilépés. A mi Királyunk nem azt tette, amit szoktak, hanem azt, amit a Szerető Atya tőle kért. Felrúgta a megszokásokat is, ha az a szeretet törvényével ütközött. De csak akkor, ha ütközött – egyébként a hagyományokat tiszteletben tartotta. Persze a hagyomány és megszokás nem téveszthető össze.
  3. A királyi élet közel engedi a furának tűnő embereket.

Nagyon sok embernek nem tetszett, hogy a mi Urunk bűnösökkel áll szóba, velük étkezik. Sokszor meg is vádolták ezért.

  1. Királyi élet az is, ha gondolataink, szavaink és tetteink összhangba, harmóniába kerülnek. Az Úr gondolatai, szavai és cselekedetei teljesen fedik egymást. Amit gondol, azt mondja. Amit mond, azt teszi. Nem beszél mellé, nem beszél fölöslegesen.
  2. A királyi élet szavak nélkül is Isten Országát hirdeti. Ha a krisztusi életet gyakoroljuk, nem kell sokat beszélnünk: meglátszik majd magatartásunkon és akkor rákérdeznek szép életünk és reménységünk okára…
  3. A királyi élet mindenki számára lehetséges. Hittel indul, küzdelemmel folytatódik, a kereszten át a feltámadásig.

A királyi élet közel visz Krisztus Királyhoz! Ne féljünk tőle! smiley
Sajgó Balázs