A királyi út

Heti Útravaló november 25-30., Krisztus Király hete:

Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.”

A szentmise bevezető könyörgése, imája magában foglalja az Ünnep lényegét. Kulcsszó: MEGÚJULÁS. Ennek lépései pedig: bűntől való megszabadulás, Istennek szóló hódolat és Isten dicsőítése.

Ezen az Úton pedig csak egy olyan KIRÁLY vezethet, AKI mindhárom lépésben „alattvalói” mellett van. Az igazi Király ugyanis alattvalói mellett van. Sőt, Ő attól NAGY és attól Király, hogy „alattvalóit” nem alattvalóként, hanem egyenrangúként kezeli.

Ő „közvetlen Király”, de nem „népszerűsködik”. Szeretettel és irgalommal igazságos. Nem kegyetlen igazság ez, hanem szerető igazság. Három lépésben vezet Királyunk:

  1. Bűntől való megszabadulás. Úgy vezet az Igazságra, hogy rávilágít a bűneinkre. Ha ezt a rávilágítást hagyjuk, akkor fájni fog, mert igaz, amit bensőnkben mond, de úgy mondja, hogy enyhíti a fájdalmat és gyógyít. Sebeink fájnak és gyógyulnak egyszerre. Így csak a szerető Király képes gyógyítani. Dániel próféta erről a királyról jövendöl, AKI ezt az örökkévaló hatalmat megkapta az „Ősöregtől”. Dán 7,13-14
  2. Istennek szóló hódolat. A Király megmutatja a bűntől való megszabadulás helyes útját: Istennek, Atyjának hódol, Őt tartja szem előtt, Neki engedelmeskedik és így érti meg akaratát. Ez nem más, mint az, hogy a szenvedést is vállalja, annak értelmet ad. A szenvedés értelme pedig az, hogy Isten abban is mellettem, velem és bennem van. Ezért érdemes hódolni NEKI, mert Ő vezet, és nem félre-vezet. Ha erre rádöbbenek, akkor elkezdem dicsőíteni Őt.
  3. Isten dicsőítése. Ha Istennek hódolok, ha Őt tartom szem előtt, ha Ő kerül végre életem középpontjába, akkor szüntelenül az Ő dicsőségét fogom keresni. Őt dicsőíteni királyi élet. A Király azt akarja, hogy mi is királyi életet éljünk. Ha Isten ragyogását, dicsőségét szemléljük, a mi arcunkon is meglátszik dicsőségének ragyogása. Akkor egyre jobban növekszik Ő bennünk és uralma meglátszik életünkben.

Ezen az úton akar vezetni bennünket Jézus Krisztus, a Király. Királyi út ez. Persze, tele szenvedéssel, de ez a szenvedés értelmes, mert Velünk van. S ha velünk van, akkor sokszor megtapasztaljuk dicsőségét. Már itt, ebben a földi életben is.

Szép ez a királyi út. Mert a Király vezet és nem félre-vezet. Isten, önmagunk és egymás felé.

Jó utat! smiley

(Sajgó Balázs)