A maradandó átjárja a mulandót és felülmúlja azt

EVANGÉLIUM Lk 21,5-19

Heti gondolat november 17-23.:

A maradandó átjárja a mulandót és felülmúlja azt. Amikor a Jézust körülálló emberek a templom szépségét dicsérik, akkor Ő megjövendöli annak lerombolását. Nem azért teszi ezt, hogy kedvüket szegje és lelombozza őket, hanem azért, hogy rádöbbentse őket: minden elmúlik, így a földi szépség is.

Fontos a szép templom, gyönyörködtethet minden szépség, fontos élni az e világ adta javakkal, de akkor kezdünk el jól élni, ha észrevesszük mögötte Őt, aki alkotta és ajándékozta nekünk. Ha ennek értelmében ajándékként élünk meg mindent, akkor kialakul bennünk egy hálás lelkület, és ennek következményeként úgy élünk e világban, hogy közben tovább és feljebb tekintünk: a MARADANDÓ UGYANIS ÁTJÁRJA A MULANDÓT.

E véges világ elmúlásának jeleit sorolja fel Jézus:

Álpróféták, önjelöltek jelennek meg és a megváltás „technikáit” hirdetik. Amikor különböző mesterekkel találkozunk, fontos, hogy mindig megvizsgáljuk, mit hirdetnek: önmagukat helyezik előtérbe meditációs technikáikkal vagy önmagukat csak eszközként tudják és az EGYETLEN MEGVÁLTÓRA irányítják tekintetünket? Minden, amit teszünk és alkotunk, csak akkor nyeri el igazán értékét, ha KRISZTUSSAL KÖZREMŰKÖDŐNEK tudjuk magunkat és saját érdemeinket ajándéknak tekintjük, nem pedig magunknak tulajdonítjuk.

Háborúkról és zavargásokról beszél az Úr. Ott, ahol az emberek és népek csak az evilágban gondolkodnak és csak az evilági érdekek szerint élnek, szükségszerűen háborúba keverednek egymással. Mindenki csak saját, földi érdekeit nézi, ami nem rossz, csak magában rejti a korlátozottság és beszűkülés veszélyét. Ha csak saját korlátoltságainkban élünk, nem vesszük észre az egyetemes igazságot: Isten minket szeret, de másokat is. Fejlődésünkben nem vagyunk egyforma szinten, ezért nem értjük egymást, és ennek oka a sok háborúskodás.

Az égen jelek tűnnek fel, de ezeket megelőzi az üldözés. Fontos megfigyelni, hogy kiket üldöznek manapság és miért. Elég, ha a keresztények üldöztetésére vagy a nagyhatalmak politikájára gondolunk. Vannak, akik megalkusznak, és vannak, akik következetesen kitartanak amellett, ami mellett elköteleződtek – vagy pontosabban: Aki mellett elköteleződtek. Az elköteleződés pedig szükségszerűen áldozatot kér és üldöztetéssel jár.

Jézus mindezeket azért mondja el, hogy még inkább kiemelje: minden kibírható, ha tudjuk, hogy Ő velünk van és ékesszólást ad, amikor beszélnünk kell. Ő mindig kísér és gondunkat viseli, Szentlelkével bennünk él – a nehézségek idején is.

Az egésznek kulcsszava: az állhatatosság. Az állhatatosság nem a mi kitartásunk, hanem csak tudatosítása annak, hogy MI CSAK AKKOR TUDUNK KITARTANI, HA ENGEDJÜK, HOGY Ő MEGTARTSON. Ő megtart, és akkor mi kitartunk. Az Ő megtartó ereje az ALAP, erre kell támaszkodnunk, s akkor Ő bennünk és velünk elvégzi munkáját.

Ő megtart! Tartsunk ki Vele!

Sajgó Balázs