A Szentháromság Főünnepe

Heti gondolat május 28 – június 3.:

Az egyházi év ünnepkörei fokozatosan, „szeletenként” világítanak rá Isten Lényére és lényegére:  

Karácsonykor inkább azon van a hangsúly, hogy az Atyaisten elküldi Fiát a világba, de elfeledjük könnyen, hogy nemcsak az Atya és a Fiú van jelen ebben a „küldés”-ben, hanem a Szentlélek árnyékozza be Mária méhét. Valójában Isten a Maga Teljességében cselekszik.

Húsvétkor a Fiú dicsőséges feltámadását ünnepeljük, de valójában a Mennyei Atya támasztja fel Szentlelke által. Persze, a feltámadáskor a Fiúnak is közre kell működnie, de az Atyaisten küldi a Szentlelket, Aki leheli az életet.

Pünkösdkor a Szentlélekre figyelünk inkább, a Fiú ráleheli tanítványaira a Lelket, de talán nem hangsúlyozzuk ki eléggé, hogy az Atyának és Fiúnak a Lelkéről van szó.

Szentháromság Ünnepe az I-re a pont. A Szentháromság Ünnepe rávilágít arra, hogy már Kezdetben is – és azóta folyamatosan! – van a Kapcsolat. Isten is KAPCSOLATBAN él. Nem szűnik meg kapcsolatban élni. Megmutatja, hogy SZERETET-KAPCSOLAT NÉLKÜL NINCS IGAZI ÉLET.

Ezért, amikor Istent megszólítjuk, akkor mi sem a magányos Isten felé fordulunk, hanem egy ÉLŐ KAPCSOLAT FELÉ, Aki minket is ilyennek teremtett.

Mert mit is mond, mikor az embert teremti? Nem jó az embernek egyedül (Ter 1, 2,18). Nyilván a társról van itt szó, de nemcsak. Arról is szó van, hogy a társat Isten adja egyrészt, de másrészt a férfi és nő egymást csak Isten szemszögéből nézve tudja formálni, alakítani. Teljesen férfivé és nővé senki sem tud válni Isten „jelenléte” nélkül. Az ember tehát az Isten-férfi-nő hármasságában lesz igazán teljes.

Nyilván, attól vagyunk emberek, hogy van értelmünk és akaratunk, de mit kezdünk ezekkel a csodálatos adományokkal EGYEDÜL? Szeretet nélkül nincs íze az életünknek!

A Szentháromságos Isten nélkül olyanok vagyunk, mint az i betű pont nélkül. Vérszegény függőleges vonalacska… smiley

Jézus azt mondja, aki engem lát, látja az Atyát is. Mikor tehát beengedjük a Szentlelket, Aki az Atyától és a Fiútól származik, akkor teljes lesz a kép, teljes lesz a látás is. Felkerül az I-re a pont. Odaát. smiley

(Sajgó Balázs)