A Szentlélek megtanít titeket mindenre

EVANGÉLIUM Jn 14,26

„…a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.”

Heti gondolat május 2 – május 8.:

A Szentlélek, a Másik Vigasztaló életünk nehéz, válságos napjaiban, óráiban vagy pillanataiban eszünkbe juttatja azokat a szavakat, Igéket, amelyeket valaha Jézustól hallottunk akár Szentírás olvasása közben vagy igehirdetések alkalmával, és mindig arra emlékeztet bennünket, amire a legnagyobb szükségünk van! Isten Szentlelke azt hozza elő lelkünk mély rétegeiből, ami éppen az adott pillanatban erőt, vigasztalást, bátorítást jelent számunkra.

Egyszer egy hívő férfi a titkárnője hálójába esett, aki meghívta a lakására. Autóval ment oda, és amikor az ismeretlen utca torkolatához ért, akkor vette észre, hogy a sarkán „Behajtani tilos” KRESZ tábla van kitéve. Dermedten nézte, és érdekes módon nem a rendőrség, hanem Jézus Krisztus jutott az eszébe. Megfordult, és hazament családjához!

Különös módon tud Jézus emlékeztetni vagy valamit eszünkbe juttatni.

Ha szeretjük Jézust, igazi és őszinte nyugodtság tölt el bennünket. Ez nem azonos a nyugalommal, hanem egy belső erő, egy BELÜLRŐL jövő erő, AKI bennünk lakik. Isten több, mint erő és energia! Nyilván az is – de ennél sokkal több! ISTEN SZEMÉLY, ÉS ARCA VAN! Ha őszintén nézzük – inkább szemléljük a MÁSIK EMBER ARCÁT, akkor Istennel találkozhatunk. S ha ekképpen szemléljük, igazán nézzük a Másik Embert, akkor egész biztosan meg is fogjuk látni.

Jézus ezt mondta el a múltban, ahogy az evangéliumban olvassuk, de még inkább arra kér, hogy ezt a JELENBEN, A MOSTBAN gyakoroljuk, és így ez életté válik bennünk. Minél inkább szemléljük a másik ember arcát, annál jobban kitágul szívünk-lelkünk a Szentlélek befogadására. És nemcsak PünkösdkorJ, mert a Pünkösd nem csupán ünnep, hanem BENNÜNK TÖRTÉNIK!

Amikor e sorokat olvasod, kérdezd meg magadtól: Bennem is történik? smiley

(Sajgó Balázs)