A Törvény Krisztusra és az Élő Lélekre mutat

Heti gondolat 2016. május 16-22.:

A Törvény arra nevel, hogy egy idő után észrevegyük azt, AKIRE mutat: Krisztusra és az Élő Lélekre.

Jézus az Újszövetségben már ezzel a Lélekkel jár-kel, ez a Szentlélek hatja át lényét, életét! Jézusnak Lélek-jelenléte van, amikor uralja a helyzetet azokkal szemben, akik folyton támadják és alá akarják ásni becsületét, legyenek azok vallási vagy világi vezetők, akik folyton a Törvényre hivatkoznak, de a Törvény szellemétől távol állnak. Mert a Törvényt is Isten Lelke sugallta – nem véletlenül! És tette ezt azért, hogy Mögötte Őt felfedezzük, és akkor megszületik bennünk az igazi szabadság, amelynek következtében mi is bátran élhetjük a krisztusi életet, ahogy az apostolok tették az első Pünkösdkor. Amikor Jézus rájuk leheli a Lelket, akkor lélekben felnőttekké teszi őket, és arra készteti, hogy kilépjenek önmagukból és felülmúlják önmagukat.

Ehhez szükséges, hogy egyénileg is – és közösségileg is – észrevegyük sugallatát!

Egyénileg hogyan lehet észrevenni sugallatát? A szelíd és halk csendben szól mindig az Úr, a város zaján hangja nem jut túl… Állandóan jelen van, csak mi nem vagyunk eléggé jelen – nincs meg a kellő „lélek-jelenlét” bennünk és akkor persze, hogy érezzük: valami nem jó.

Nemcsak a csendben érezhetjük sugallatát, hanem a közösségben is – együtt imádkozva és összekapaszkodva! Amikor félelem uralkodik el rajtunk, jó tudni, hogy van egy közösség, amely tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, a templomban minden vasárnap értünk imádkozik. A közösségben Erő van. Amikor egy közösség együtt imádkozik, ott sokszorozódik az erő, mert a Szentlélek mindenkiben erősíti és felszínre hozza azokat az adományokat és ajándékokat, amelyeket kinek-kinek külön adott. 

A Törvény azt mondja: imádkozz! A Lélek azt sugallja: lehetőséged van arra, hogy az imádság által nagyobbra nőjj, és így felülmúld önmagad! A Törvény azt mondja: Ne vedd hiába Isten Nevét! A Lélek azt sugallja: beszélj Istenről kedvesen, tedd vonzóvá az Ő nevét – életeddel! A Törvény azt mondja: végy részt a szentmisén! A Lélek azt sugallja: lehetőséged van arra, hogy másokkal együtt kérd az Erőt, Isten Szentlelkét, hogy képességeidet a közösbe tedd – és így te magad is jobban fejlődsz. A Törvény azt mondja: ne bánts másokat! A Lélek azt sugallja: szeress, és akkor bármit megtehetsz, mert nagyot nem tévedhetsz J 

A Törvény tehát nevelőnk: ami az Ószövetségben negatívan van megfogalmazva, azt Jézus kiegészíti pozitívval! Fontos tehát, hogy a kettőt együtt-nézzük, de pozitív hangsúllyal! Ebben segít a Szentlélek egyénileg és közösségileg!

Legyünk nyitottak a Szentlélekre! smiley

Áldott hetet!

(Sajgó Balázs)