Advent második hete

Heti gondolat december 4-11.: Advent második hete

Jézus születése előtt, Izraelben már négy vallási mozgalom létezett. Voltak a farizeusok, akik pontosan és aprólékosan be akarták tartani a Törvényt! A Törvénytől várták a megváltást. Elkülönülteknek hívjuk őket, mert kizárták azokat, akiket ők bűnösnek tartottak! Aztán a szadduceusok, vagyis a zsidó papok, akik „összedolgoztak” a Római Birodalom képviselőivel, és nem hittek a feltámadásban sem. Voltak azután a zelóták, akik fegyverrel akarták megteremteni Isten uralmát. S végül az esszénusok, akik kolostorban éltek, és mindenki mást gyűlöltek, mert meg voltak győződve, hogy önmegtartóztató életüket megjutalmazza a hamarosan érkező Megváltó. Abszolút önbizalommal hitték: rajtuk kívül aztán senki sem üdvözülhet e világon! Csak számukra jön el a Messiás, és senkit sem fog megkímélni, csak őket. Ez tehát a vallási kép. Minél több a vallási mozgalom, annál nagyobb a kiábrándulás! Ma is!

Keresztelő János hangja egy új hang: légy esszénus, farizeus, főpap, bárki – ha meg nem térsz te magad, el nem fordulsz bűneidtől te magad, új szívvel nem kezded el az életet, akkor a Messiás, aki már közel van, meg fog ítélni téged. És nem aszerint, hogy milyen csoportosuláshoz, klubhoz tartozol, hanem hogy milyen életet élsz. Az egyéni életet hangsúlyozza!

Akkor mégis miben különbözik Keresztelő János és Jézus tanítása?

Keresztelő grandiózus hang. Az Ószövetség utolsó, nagy, utat készítő hangja. De életformája életidegen, élettagadó, hangja fenyegető. Ő maga is távol él az emberektől, nem közöttük. Mást eszik, másképp öltözködik, mint a többiek. Minden igehirdetésének lényege még ószövetségi hangvételű. Abban látja a szívek megtisztítását, hogy mi az, amit nem szabad tenni! Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, stb. Mindenütt a NE. Tehát negatívum!

Míg ő a nagy NEM hangsúlyozója és életidegen: lépj ki a világból, gyere ki a pusztába, térj meg, ne úgy élj, mint a többi, úgy élj, mint én – addig Jézus életigenlő. Az Emberfia együtt lüktet az emberrel. Közöttük jár, velük eszik és iszik, értük él olyan életet, amely szinte természetfölöttien természetes. Tiszta életet, új életformát. Úgy is mondhatjuk, hogy Jézus eljövetele három fázisban történik: a vallási mozgalmaktól Keresztelő Jánosig. Keresztelő Jánostól Jézusig, és amikor Jézust befogadjuk! Ez van egyéni életünkben is! Mindaddig, amíg kiborulunk, majd aztán leborulunk.

Az ünnepek ismétlődnek, hogy belénk ivódjék az Igazság: Krisztus már eljött. S a megtérés lényege az, hogy ha szívünkbe feléledt a vágy, akkor szítsuk tovább.  Keresztelő János tehát az utolsó NEM. Jézus pedig Isten első nagy IGENJE a megváltozott, tiszta, új életre.

János azt mondja: fordíts hátat bűneidnek és a világnak. Jézus azt mondja: maradj a világban, de fordulj Isten felé és akkor bűneid oszlani kezdenek… Keresztelő leszűkíti az életet, Jézus kitágítja. Keresztelő grandiózus utolsó hangja az Ószövetségnek, Jézus pedig az Istentől adott Alaphang. Aki ráhangolódik, Isten szíve lüktetéséhez igazodik. Az Istenre hangolt élet az egyedül élhető, emberhez méltó élet. Erre hív meg bennünket Jézus. És nemcsak Karácsonykor!

Szép hetet!
(Sajgó Balázs)