AKI közel érzi az Istent, nemcsak fent keresi, az már nem tudja nem szeretni!

Heti gondolat május 22-28.:

Egy bölcs asszony a hegyekben utazgatott és a folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drágakövet az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve – jó szerencséjén – továbbállt, hiszen tudta, a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. „Gondolkoztam…” – szólalt meg. „Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ.”

Jn 14, 15-21

Amikor megérezzük a másikban azt a TÖBBET, AMI BENNE VAN, akkor jó úton járunk. Azért érezzük meg a TÖBBLETET, mert BENNÜNK IS OTT VAN. Ekkor történik igazi találkozás, az ember igazi méltóságát ugyanis ez a TÖBBLET adja.

Többek vagyunk magunknál! smiley Erre utal Jézus akkor, amikor Fülöp apostolnak kijelenti: Aki engem lát, látja az Atyát is.

Jézus az Istent hozta közénk. Ez azt jelenti, hogy Isten nem csupán a FENT-VALÓ, ahogy nevezni szoktuk, hanem sokkal több: a JELEN-VALÓ, a közöttünk jelenlévő. Sőt, ha befogadjuk, akkor BENNÜNK-LÉVŐ, az Ő Szentlelke által. Akiben ez a tény tudatossá válik, annak már nem nehéz az isteni parancsok megtartása, mert érzi, hogy azok nem nehezek!

Kétezer év múlt el, és tudjuk, hogy még ma is sokan csak így gondolnak Istenre, hogy „ott fennés nagyon kevesen arra, hogy itt lenn is jelenvaló. Sőt: itt bent is jelenvaló lehet. Még közelebb. Azt hiszem, azért mondja Jézus: ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert AKI közel érzi az Istent, és nemcsak fent keresi, hanem itt lent, az már nem tudja nem szeretni!

Közeledik a beteljesedés ünnepe: a Pünkösd! A Szentlélek kiáradása. A Szentlélek jobban megérteti velünk a dolgokat, ha időt adunk Neki és Vele, Benne imádkozunk. Ha időt töltünk a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra. S akkor olyan dolgokra jövünk rá, amelyeket már régen tudunk, mert bennünk vannak, csak fel kell derítenünk. Az életünk egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság kell. Istennel minden lehetséges!

Jó utat! smiley

(Sajgó Balázs)