Amíg számunkra Jézus csak egy eset, addig az életünk baleset!

Heti gondolat április 16-21.:

A húsvéti szent időben egymás után olvassuk a Feltámadt Krisztus jelenéseit. Egy találkozást mindig jobban értünk meg, ha a többiekkel együtt vizsgáljuk és szemléljük!

Talán még eleven bennünk a Feltámadt Krisztus találkozása Mária Magdolnával, aki egyáltalán nem boldog, mert a sírt – a Múltat – nézi, és így nem tudja meglátni a Jelent, az Élőt. A Halál Birodalmában nem lehet látni az Élőt… Mária Magdolna elveszettnek érzi magát…

Szemei akkor nyílnak meg, amikor mögötte áll a Feltámadt Krisztus, és megszólítja őt! Ehhez azonban meg kell fordulnia, el kell fordulnia a sírtól (a múlttól) és el kell engednie mindazt, amihez ragaszkodott. Ő ragaszkodott Jézushoz, Az Emberhez, de el kell engednie a múltat ahhoz, hogy meglássa a Krisztust – a Feltámadottat! A történeti Jézus egy kiváló ember, de a Feltámadt Krisztussal való találkozás mindaddig nem jöhet létre, amíg nem fordulunk el azoktól a múltbeli eseményektől, amelyek valamiért megkötnek. Mindig el kell engednünk valamit, hogy tovább tudjunk lépni…

Az emmauszi tanítványok is néznek, de ők sem látnak… Ragaszkodnak a múlthoz egyik lábbal, s közben előre mennek másik lábbal! Félig élnek. Vontatottan élnek, mert még nem sikerült elengedniük a múltat! Találkoznak az úton a Feltámadt Krisztussal, és beszélgetnek a Názáreti Jézus esetéről.

Amíg számunkra Jézus csak egy eset, addig az életünk baleset! Aztán kenyértörés közben megnyílnak szemeik. Elmondják társaiknak, akik még szintén nem látnak. Csak nézik az újra közöttük megjelent Krisztust, de nem ismerik fel. Mert ők is még le vannak ragadva a múltban. Félig élnek. Nem lehet EGÉSZEN A JELENBEN ÉLNI, AMÍG LE NEM ZÁRJUK A MÚLTAT. Persze, elfelejteni nem lehet – nem is kell föltétlen – de lezárni le lehet… és le is kell ahhoz, hogy meglássuk a felénk közeledő Feltámadt Krisztust, Aki teljesen új látásmódot ad!

Szemeink felnyitásával Krisztus új látásmódot ad. Amikor megmutatja kezét és oldalát, rá akar világítani arra, hogy az ember szellem-lélek-test egysége. Ha egyiket elhanyagoljuk a másik kettő rovására – vagyis a hármat nem egységben szemléljük – akkor az már elég akadály arra, hogy ne válhassunk teljes emberré.

Téged mi akadályoz? smiley

(Sajgó Balázs)