Az egészséges Istenkapcsolat eredménye és gyümölcse

EVANGÉLIUM Jel 7,9.14b-17 és Jn 10,27-30

Heti gondolat május 13-20.:

Jézus az evangéliumokban sok szép képet alkalmaz Istenre azért, hogy közel vigye Őt az emberekhez.

A következő hétre a Jó Pásztor képét hozza elénk, amely azonban nem mindig szimpatikus sok ember számára. Talán azért van ez, mert az emberek többsége nem azt érti a Pásztor képe alatt, amit Jézus értett. Jézus Istenről és magáról úgy beszél, mint aki utánamegy az elveszettnek, visszahozza őt, személyes kapcsolatot ápol vele (név szerint ismeri mindeniket), és – ahogy a Jelenések Könyvében olvassuk – táplálja és kielégíti szomjúságukat. Beteljesíti vágyaikat. Ha így értjük, akkor elkezdjük Őt viszontszeretni, és dicsőíteni, mint ama győztes sereg a Jelenések Könyvében (Jel 7,9.14b-17). A győztes seregről több minden elmondható:

  • Először is az, hogy győztek. Úgy arattak győzelmet, hogy megmosták ruhájukat a Bárány vérében, vagyis átmentek megannyi szenvedésen, amíg eljutottak a trónig (a beteljesülésbe!). Földi életünkben ezt tapasztaljuk mi is: a szeretet sok lemondással, áldozattal jár. Valahogy úgy akarunk szeretni és úgy akarjuk, hogy szeressenek, hogy nekünk ezért ne kelljen sokat tennünk. Ez pedig lehetetlen. Az áldozat nélküli szeretet nem szeretet. A Húsvéti Bárány is ennek jelképe: odaadta önmagát teljesen azoknak és azokért, akiket szeret!
  • Másodszor: együtt és sokan állják körül a Bárány trónját. Vagyis, közösségben lelkik örömüket, együtt dicsőítik az Urat. Látszik rajtuk, hogy szeretik az Istent. Rajtunk látszik ugyanez? Lehet, hogy azért nem követik sokan a mi útjainkat, mert nem éreznek eléggé hitelesnek minket. Mi teszi az embert hitelessé? A hit megléte és kisugárzása. Ha van, kisugárzik. Ha nincs, akkor csak beszélünk Róla. Hitelessé az tesz, ha kapcsolatban vagyunk a bennünk élő Forrással. Ehhez a Forráshoz csak a Jó Pásztor képes elvezetni minket, mert Ő tudja az utat.
  • Harmadszor: a Jó Pásztor Bárány is. Szíven üt engem ez a gondolat. Nem egy felülről minket lenéző kényúr és zsarnok, hanem velünk együtt jár és értünk szenvedő Isten Fia. Jézus úgy volt Pásztor, hogy Báránnyá lett értünk. Húsvéti Báránnyá. Hát, Aki ennyire oda van értünk, azzal én kapcsolatban szeretnék lenni továbbra is, és Őt szeretném szolgálni…
  • Negyedszer: amikor az ember rádöbben arra, hogy szerethető, kapcsolatban marad Urával. Viszontszereti Őt, mert tudja, hogy Ura úgy vezet, hogy nem félre-vezet. Úgy őriz, hogy nem ellenőriz. Az ilyen értelemben vett „Pásztor-Istentől” nem fél már az ember, hanem inkább mindent odaad ezért a szeretetért.

Ha ezen az úton haladunk, mi is pásztorokká, egymás őrzőivé – és nem ellenőrzőivé! – válhatunk. Ez az egészséges Istenkapcsolat eredménye és gyümölcse.

Istenünk és Urunk, mint jó Pásztor jár előttünk. Néha fájdalmas „botjának” érintése, de ez nem verés, hanem jó útra terelés, útbaigazítás. Ez nélkül könnyen eltévedünk.

Legyünk és maradjunk egymás őrzői – a jövő héten is! smiley

Sajgó Balázs, lelki igazgató