Az igaz élni fog hűségéért!

EVANGÉLIUM Lk 17,5-10

Heti Útravaló október 6-13.:

Az ószövetségi olvasmány (Hab 1,2-3; 2,2-4) Habakuk próféta könyvéből vett szakasz, amely a próféta látomását tárja elénk. A látomás első részében a próféta kérdéseit és panaszát fogalmazza meg: bármerre tekint a világban, a legtöbb helyen erőszakkal és romlottsággal találkozik. A látomás befejező része Isten biztatásával zárul: az igaz élni fog hűségéért!

A hűség a kulcsszó. Ebben a szóban benne van a kitartás, az állhatatosság és az Isten jóságába vetett hit. A hit pedig bizalmat jelent. A hit olyan híd, amely megtart, amikor az ijesztő mélységek fölött járunk. Ezzel a híddal FELÜL TUDUNK EMELKEDNI, EGY KICSIT ISTEN SZEMÉVEL LÁTNI, ÁTMENNI A MÉLYSÉGEKEN IS!

Ma is vannak mélységek, ma is sok nyomorúságot és borzalmat látunk, ha körülnézünk. A hit ajándéka rávezet arra a hídra, amely biztos átjáró Isten felé egy egész földi életen át.

A hit ugyanakkor látás – belső látás is. Amikor rálépünk az ingatagnak tűnő hídra, Isten megmutatja magát és megérezzük, megtapasztaljuk a legnagyobb biztosságot. Isten sem tud addig megmutatkozni, amíg nem lépünk rá a hit hídjára. Ez a hit aztán hegyeket mozgat. A gyermek hite a feltétel nélküli ráhagyatkozás.

Hogy lehet megőrizni ezt a hitet? Úgy, hogy ezt a felülről kapott ajándékot nem magunknak tulajdonítjuk.

A hit megőrzéséről beszél Szent Pál apostol Timóteus tanítványához: éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim 1,6-8)

Éleszd fel a benned lévő hitet. Egyértelmű mondat. Feléleszteni azt, ami már bennünk van, bennünk szunnyad. A kézföltétel mozzanata benne van a keresztség szentségének szertartásában. Benne van az áldásban, amelyet jó lenne többször gyakorolnunk. Feléleszteni, ami bent szunnyad…

Amikor az apostolok kérik Jézustól, hogy növelje bennük a hitet, akkor érzik, hogy nem elég az, amit ők „produkálnak”. A hitet ugyanis nem lehet kitermelni, „produkálni”.

Nekünk is jó lenne gyakrabban kérni, hogy az Úr újraélessze szunnyadó hitünket.

Ha csak saját magunkra támaszkodunk, „önálló hittel” fogunk élni, amely nem tud megtartani. Az általunk épített híd könnyen leszakad… Persze, hogy nekünk is dolgoznunk kell rajta, de nem egyedül, hanem bízva, kérve, hálát adva, dicsőítve, állhatatosan, kitartással.  

Működjünk közre Istennel, hogy a bennünk szunnyadó erőt felélessze, és igazi életünk legyen.

Nemcsak a jövő héten! smiley
Sajgó Balázs