Az Úr Lelke van rajtam

Evangélium Lk 1,1-4; 4,14-21

Heti Útravaló január 28 – február 3.:

Tanuljuk meg Jézustól azt a nyitottságot, amellyel olvassa az Írásokat. Mindig olvassa, mert keresi és kutatja Istennek rá vonatkozó akaratát. Biztosak lehetünk abban, hogy ez a keresés számára sem volt könnyű. Minden nap kellett olvasnia, hogy egyszer hirtelen megértse, mi Istennek az Őrá vonatkozó feladata. A Lukács evangélistától vett rész pontosan erre világít rá: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Mit jelent ez pontosan? Nézzük sorban:

Az Úr Lelke van rajtam. A Lélek erejével jár körbe. Híre elterjedt, mert folyamatosan arra figyel, amit a Lélek sugall neki. Ehhez azonban mindig el kell vonulnia, és a Csendben hallgatnia a Lélek hangját. A csendben hallgatni a Lélek hangját és olvasni a Lélek által sugalmazott Írást – párhuzamosan egészítik ki egymást. Ha a Szentlelket akarjuk – és jól akarjuk – érteni, akkor nekünk is ezt kell gyakorolgatnunk: hallgatni a csendet és olvasni az Írást. Másképp nem tudjuk jól érteni Isten Szavát és ránk vonatkozó tervét.

Fölkent engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Aki felismeri belső szegénységét – vagyis kellőképpen kiüresíti lelkét, meghallja az örömhírt. Lelkünk éhes – és mindenképpen pótlékokat keres. Nem mindegy, mivel töltjük be. Pontosabban: Vele kellene betöltenünk, s akkor ráéreznénk az örömhírre: rajtunk és bennünk is ott van az Úr Lelke. Felül és belül. Kell ennél nagyobb örömhír?

Hirdessem a foglyoknak a szabadulást. Amikor nagyon megkötözöttek vagyunk, magunkat nem tudjuk megszabadítani. Önmegváltás, önmegszabadítás nincs. Felülről kell lehajolnia Valakinek, hogy feloldja belső megkötözöttségeinket. Aki az Úr Lelkével hajol le hozzánk, Az képes megszabadítani.

Vakoknak a látást. Sokszor nézünk, de nem látunk. Elrejtve mindenhol ott van Ő és nem vesszük észre. Rászoruló és bajbajutott embertársaink szemében Ő tekint ránk, Ő közeledik felénk. Szükséges a belső látás. De ez csak akkor jön meg, ha fel vagyunk szabadítva, meg vagyunk váltva. Nélküle lehetetlen! Kérjük a megvilágosítást, hogy jól lássunk.

Szabaddá tegyem az elnyomottakat. Sok nyomás alatt görnyedünk. Sokszor vagyunk deprimáltak, elnyomottak, ami aztán depresszióhoz vezet. Van erre gyógyszer? Igen, ha időben Rátekintünk, Aki lehajol hozzánk, felemel és rávilágít belsőnk szépségére – miután kitisztította azt. Ezt meg kell engednünk neki.

S akkor tudni fogjuk: elérkezett az Úr esztendeje.

Áldott hetet!
(Sajgó Balázs)