Az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van…

EVANGÉLIUM Jn 8, 1-11

Heti gondolat április 4-11.:

Nagyon szép, igaz és pontos meghatározását olvastam az imádságnak: amikor az ember a lelkét Istenhez emeli és az Ő szemével próbálja nézni életének eseményeit – a mindennapokban!

Ha megfigyeljük, Jézus először mindig imádkozik, mielőtt bármit is tenne, csak azután tanít. Egész biztosan ennek tudható be, hogy tanítása mindig rövid és határozott! Egy-egy mondatának életbe ültetése hosszú időt vesz nekünk igénybe! Ilyen ez a szentírási mondat is: az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van!

Jézus Isten szemével nézi az eléje vezetett nőt, de azokat is, akik eléje vezetik.

Első lépésben időt ad – elsősorban önmagának! Elsősorban azért, mert lát. Látja az eléje vezetett nő lelkét, de azokét is, akik eléje vezették! Látja a nő megszégyenített állapotát, hiszen nincs bátorsága még szembenézni sem Jézussal! Látja a kövezni akarók lelkét is, hogy azok, saját rejtett bűneiket ítélik el az asszonyban.

Le kell győznie indulatát, hogy ne durván teremtse le őket, hanem finoman világítsa meg azok hibáit is! Ezért hajol le a földre, ezért ad időt önmagának!

Mekkora tanítás ez is: mielőtt kimondaná az egymondatos házi feladatot, megtanít arra, hogy először önmagunkat neveljük! Ne egyből mondjuk ki azt, ami a szívünkön van, mert azzal még nagyobb sebet ejthetünk! Ezért nem vagyok híve annak, hogy egyből le kellene teremteni és tiporni valakit a sárga földig. Inkább megkérdezni Istentől, hogyan járjunk el bizonyos nehéz helyzetekben! Semmiről sem kell rögtön dönteni: a legsürgősebb döntések is várhatnak pár csendes percet! Ezért veszélyes az a magatartás, hogy rögtön kimondom, ami a szívemen van – nem vagyok tekintettel a másikra, és ez egy önző magatartás!

Ezután következik a házi feladat: az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van…

Jézus második tanítása, hogy nem menti fel az asszonyt, de tudja, hogyan mentheti meg őt!

A felelősség alól nem vagyunk felmentve, de a bűnök alól megmenekülünk, ha Jézus lábai elé ülünk és szembesülünk saját vétkeinkkel, mint az az asszony!

A házi feladat ekkor ez: menj, és többe ne vétkezz! Nézem, ami előttem van, hagyom, ami mögöttem van. Persze, ettől még el kell viselnem korábbi magatartásom és bűneim következményeit, de előre nézek.

Jézus nem hánytorgatja a nő bűneit, nem indít büntetőjogi eljárást, hanem egy új perspektívát ad: azt beépítve, ami mögötted van, nézz előre, tekints arra, ami előtted van.

A harmadik tanítás a tömegnek szól: menjetek, és többé ne ítélkezzetek, mert nektek is van bőven – ha nem házasságtörés, akkor más egyéb. Ki-ki maga tudja!

Feladat: Az ima legyen mindig az első helyen! Legyen szívünk első gondolata minden nap az Istené és ne utolsó menekvésünk! Azért legyen ez így, mert az a lélek felemelése Istenhez azért, hogy az Ő szemével lássuk a saját valóságunkat és a másét is!

Áldott Hetet!
Sajgó Balázs