Gyakran összekeverjük az élvezetet az örömmel!

Heti Útravaló, Andvent III.

Heti gondolat december 17-23.:

Henri Boulad egyik kiskönyvében érdekes tapasztalatot oszt meg olvasóival. Egyik alkalommal iskolalátogatásai során elment egy óvodába is. Egy négyéves fiúcska kis kezében egy csokoládét szorongatott. Boulad atya lehajolt hozzá, odatartotta kezét a kisfiú elé kéregető gesztussal, hogy adja már oda neki azt a darab csokoládét. A gyerek először csodálkozva emelte tekintetét az atyára, hiszen fordítva szokott történni az adakozás, aztán lassan, nagyon lassan kinyújtotta kicsi kezét és odaajándékozta a csokoládét.

Örömvasárnapra készülve, azért érintett meg engem ez a kis történet, mert a szerzetespap rávette a kisfiút arra, hogy az idejében – már négyévesen! – szert tegyen egy sajátos tapasztalatra, nevezetesen arra, hogy megtapasztalja az örömöt. Mi ugyanis gyakran összekeverjük a fogalmakat: felcseréljük az élvezetet az örömmel! A csokoládét megenni – élvezet, odaadni valakinek – öröm. Az igazi öröm AJÁNDÉK, amit nem lehet kikényszeríteni, mert az belülről és bensőnkben születik.

Mindannyiunkban ott van a belső Nap, a belső Fény. A misztikus az az ember, aki behunyja a szemét a vakító nap elől, hogy felfedezze a másik napot, a bensőt. Abból kellene mindig kiindulnunk, hogy már ott vagyunk Isten jelenlétében. Isten jelenlétét nem lehet előidézni, mert már teljesen benne vagyunk. Csakhogy ennek nem vagyunk sokszor a tudatában. Isten minden egyes lélegzetvételünkkel életben tart bennünket. Amikor újabb lélegzetet veszünk, az azt jelenti, hogy Isten újra meg újra kiválaszt bennünket. Létben tart. Ez a LÉT ÖRÖME az igazi öröm. Hogy Ő már itt van! Ez az EGYETLEN VALÓSÁG: MINDEN MÁS EBBŐL ERED. Az öröm az, ha tudjuk, hogy nem MAJD jön el, hanem MÁR itt van.

A keresztények leggyakrabban Krisztusról múltban fogalmaznak: Krisztus, aki eljött, vagy jövőben: Krisztus, aki eljövendő. Milyen ritkán gondolunk rá jelen időben: velünk VAN az Isten. Pedig ezekben a zavart, sötét és vergődő életben nagyon is szükségét érezzük ennek az ígéretnek. János evangéliuma azt mondja: “Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott”. Ugyanazt jelenti más megfogalmazásban, mint az Emmanuel, velünk az Isten.

Istennel való kapcsolatunk azért szül igazi örömet, mert „együttlétet” szül. Folyamatos együttlétet Vele és másokkal. Isten és jómagam együtt. Szent Pál például együtt élt vele. Erről tanúskodik mondata: “Mindenhez van erőm Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil 4,13). Ez az erő adta neki az örömet.

Saját erőm egy idő után mindig elfogy, ha nem párosítom Krisztus erejével – a Szentlélekkel!

Az Istentől karácsonykor kapott nagy-nagy ajándék nem egy erkölcsi törvénykódex volt vagy egy új filozófia, hanem Ő maga! A kereszténység jóval több, mint egy sor parancs. Mindenekelőtt jelenlét: Emmanuel – velünk az Isten!

Az öröm hiánya az Istennek kimondott NEM gyümölcse. Az öröm az Istennek kimondott IGEN gyümölcse.

A mindennap kimondott IGEN növeli az örömet… Ez a karácsony öröme is.

Áldott Ünnepet!
(Sajgó Balázs)