Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.

EVANGÉLIUM Mk 9,30-37

Heti útravaló, szeptember 24-30.:

Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Az igazi nagyság a gyermeki lelkületben mutatkozik meg.

Az exegéták a bibliai történetekben fölfedeztek egy sémát, amelyet a „fiatalabb gyermek-jelenségnek” neveznek. Rájöttek, hogy a bibliai történetekben (Káin és Ábel, Izmael és Izsák, Ézsau és Jákob, József és testvérei, Dávid és testvérei, a tékozló fiú és bátyja történetén át egészen Mária és Márta esetéig) a fiatalabb testvér az, aki a végén megbékél Istennel és az emberekkel. Nehéz megérteni ezt a bibliai sémát, de egy C. G. Jungtól származó elmélet talán segítségünkre lehet.

Jung szerint az emberi személyiséget két erő irányítja, amelyet ő latinul senex, azaz idős vagy felnőtt ember, és puer eternus, azaz örök gyermek kifejezéssel illet.

Az idős bölcs, okos és számító, minden lépése előtt mérlegel, sőt gyakran az a vége, hogy nem lép. Más oldalról az örök gyermek merész, sokszor hibázik, de többször él a lehetőségekkel.

Az idős óvatosabb és szereti a biztonságot, míg az örök gyermek jön-megy, s kész arra, hogy változzon és cselekedjen.

Az időst jobban érdekli a versenyzés, a hatalom, a siker, míg az örök gyermek kész együttműködni és ünnepelni.

Az idősnek nagyobb a felelősségérzete, míg a gyermek vidámabb.

A nagy családokban gyakran megtörténik, hogy a szülők az első gyermekkel a felnőtt ember mentalitásával bánnak, míg a többi gyermekkel pedig az örök ifjú mentalitásával. Jung tovább megy, és azt mondja, amikor az egyik erő felülkerekedik a másikon, akkor az a személyiség pusztulását jelenti. Ahhoz, hogy teljesen emberiek legyünk, hogy teljes legyen életünk, ezeknek az erőknek egyensúlyban, harmóniában kell lenniük.

A gyermeket befogadni kifejezésnek több értelme van, de Jung analízise alapján azt is jelenti, hogy fogadjuk el személyiségünk gyermeki részét. Ezzel kevesebbet számítgatunk, kevésbé érdekel az egyéni méltóság és a gyalázat, kevésbé félünk a kudarctól és a haláltól, kevésbé próbáljuk megragadni a hatalmat és a sikert. Ha ott van bennünk a gyermeki mentalitás, akkor képesek leszünk lépni, a sötétben is.

Kicsinyességünk nagyságától sokszor nem vesszük észre a Lélek sugallatait. Egyéni nagyravágyásunkkal beárnyékoljuk és eltorlaszoljuk Isten művét, miközben megfeledkezünk egyvalamiről: önmagunk megtalálásának egyetlen módja, ha tökéletesen el tudunk szakadni önmagunktól. Személyesen egyre magasabbra emelkedni vágyunk, miközben szem elől tévesszük az igazságot: könnyen emelkedik mindaz, ami súlytalan – az, akinek a feje és szíve is üres.

Isten mindenkit megajándékoz adományaival, de ezeket nem önmagunk miatt kaptuk, nem azért, hogy saját hírnevünket öregbítsük. A gyermeki lelkülettel rendelkező ember tudja, hogy mindent ajándékként kaptunk azért, hogy alakítsuk vele mind önmagunkat, mind a világot, de azért is, hogy továbbajándékozzuk kisebb testvéreinknek.

Ha mindezeket az ajándékokat össze tudnánk szedni, csodálatosan szép lenne életünk és a világ, amely nem más, mint egy hatalmas építkezési hely, ahol az építőmunkások egybehordják, és nem szétviszik a téglákat. Fáradozzunk együtt Isten országának építésén, hogy az eljöjjön közénk általunk és mások által. Mindegy! Csak jöjjön! smiley

(Sajgó Balázs)