Heti Útravaló, évközi 21. hét

Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi Nálad vannak.” (Jn 6,68)

Péter apostol válasza ez Jézusnak egy olyan időszakban, amikor sokan kezdenek eltávolodni Mesterüktől, mert nem értik Őt – és még sokan meg is botránkoznak Őbenne.

Önmagam helyes és folyamatos megismerése tudományos módszerek alapján lehetséges, de nem elég, ugyanis könnyen járhatok úgy, mint az a bozótlakó bennszülött, aki az expedíció vezetőjétől egy órát kapott ajándékba. Hallatlanul örült neki. Megmutatták neki azt is, hogyan kell felhúznia, hogyan járjon és ketyegjen, és az óra járt és ketyegett is. Csak éppen egyet nem tudott a bennszülött: hogy az óra az időt mutatja. Az óra és az idő között levő összefüggést nem értette.

Sok magát modernnek tartó, tanult embernek van ilyen „órája”: diplomája, hatalmas tudása, s a civilizáció sokféle hasznos eszköze – és ez nem baj, csak éppen az összefüggést nem érti, hogy mivégre van a világon.

Fontos, hogy időzzem a Mester lábainál, és a Vele töltött időben, Isten fényében érthetem meg igazán életem értelmét, és önmagamat is. Ez pedig azért van így, mert Tőle jövök és Feléje tartok.

Az örök élet igéi Hozzá vezetnek…

Olvasom ezeket az igéket rendszeresen?

Áldott Hetet!

Sajgó Balázs
lelki igazgató